Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=634&format=html&edition_id=24
Egy hajóban evezünk
Hargitai Gábor
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
"...attól kezdve, hogy a döntés megszületett, egy hajóban evezünk. Ha a hajóban levő utasok nem jönnek ki egymással, és a civakodás során léket kap a hajó, akkor az senkinek sem jó. A Nyugat-Magyarországi Egyetem eddigi hét éves integrációs gyakorlata azt mutatja, hogy okosan, bölcsen, szakmai alapon minden problémát meg lehet oldani, még ha a vita nem is kerülhető el. Ez maradéktalanul bebizonyosodott." Interjú Prof.Dr. Faragó Sándor rektorral.

-Miért volt fontos, hogy a Nyugat-Magyarországi Egyetem megnyerje magának a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolát?

-Erre több magyarázat és indok lehet, megközelítés kérdése, hogy melyiket tartjuk fontosnak. Lényeges, hogy ne csak a saját érdekeink motiválják az egyesülést. Nagy empátiával kell kezelnünk azt is, hogy a másik félnek milyenek az elképzelései, céljai, mert ha a kettőnk céljai nem találkoznak, az egyesülés pusztán adminisztratív lépés. Azt hiszem, hogy most érkezett el a lélektani, történelmi pillanat és esély, hogy ez bekövetkezzen és, hogy így következzen be. Kollégáimmal készítettünk egy anyagot, amelyben felvázoltuk azokat a víziókat, melyek mentén gondolkodtunk. Megismerve a szomszéd főiskola elképzeléseit világossá vált, hogy ezek nem állnak távol egymástól, s ezt egyértelműen alátámasztotta a szombathelyi főiskola szavazása. Nyugat-Magyarországon egyelőre nincsen olyan nagy egyetem, amely a Budapest-központúságot, illetve az Tiszántúl túlsúlyában jelentkező aránytalanságot kiküszöbölte volna a hazai felsőoktatásban. Mi a középmezőnyben voltunk a 15.000 hallgatónkkal. A Berzsenyi Dániel Főiskolával egyesülve, létrejön egy olyan tízkarú egyetem, amely a felsőoktatási palettát szinte teljes egészében lefedi. A 22 ezres hallgatói létszám pedig önmagában olyan bázist jelent a hozzá kapcsolódó három új karral, infrasruktúrával, amely valóban súlypontos felsőoktatási területté teszi ezt a régiót. Ez volt tehát az első ok. A második az, hogy a régióban szerettünk volna maradni, mivel ennek rengeteg előnye van. Itt elsősorban az EU régióra gondolok és az európai pályázati lehetőségekre, regionális forrásokra. Meg kell említeni azonban, hogy a régiók különböző szocioökonómiai, ökológiai alapjai miatt eltérőek az igényei a felső- és közoktatásban. Mi a régióban ennek a jelentős gazdasági potenciálnak is szeretnénk kielégíteni az igényeit, hiszen az itteni gyáraknak, üzemeknek, gazdálkodó egységeknek, bankoknak, szüksége van szakemberekre. De szüksége van persze a klasszikus humán vonalnak is: az iskoláknak és más közoktatási intézményeknek. Hihetetlenül jó lehetőségek kínálkoznak az új egyetem számára, hiszen campusaink végig az osztrák határ mellett vannak. A régió kitágul, a légiessé váló határokkal átnyúlhat Burgenland és általánosságban Ausztria területére is.

-Ez azt jelenti, hogy külföldi diákokra nagyobb hangsúlyal számít az egyetem?

-Ez megkerülhetetlen lesz a jövőben. Egyrész a belső lehetőségeink hatékonyabb kihasználása miatt, másrészt mivel Ausztriában, Bécsen kívül nincsen más egyetem ezen a vidéken. Egyszerűen könnyebb átjárni egyetemre Felsőőrből, vagy Kismartonból Sopronba, mint 80-100 km-t utazva Bécsbe. Ráadásul ez utóbbi drágább is. További előny a magas tudományos potenciál, hiszen a minősített oktatók száma csaknem 400. Olyan kutatási erőt fogunk képviselni, amely az oktatás mellett jól tudja pozicionálni a középeurópai régióban ezt az egyetemet. Sok évszázados tradíción, de szellemiségében mindenképpen XXI. századi egyetemet kívánunk létrehozni. Ezért mindenkinek, különösen a szombathelyi kollégáknak sokat kell tenni. Ők ezzel a döntéssel kifejezték, hogy a főiskolai léttel szemben egyetemi létet akarnak. Tudjuk, hogy ehhez minőségi előrelépésre van szükség, amit közösen biztosan meg tudjuk tenni.

-A képzési területek hogyan fognak alakulni az egyesült intézményben?

-Szombathely számára a pedagógusképzés, a neveléstudomány területén látunk kiemelkedési lehetőséget. A mostani Nyugat-magyarországi Egyetemen is vannak pedagógiai karok, de úgy gondoljuk, hogy elsősorban a mesterképzéseket fogjuk Szombathelyre telepíteni. Nem zárom ki persze, hogy más, esetlegesen nem pedagógiai orientáltságú mesterképzésre is szükség van a mostani pedagógiai karainkon. A doktori iskolák terén kezdetben talán programokkal, később önálló neveléstudományi doktori iskolát alapítva szeretnénk Szombathelyre koncentrálni. Ez a terület lenne Szombathely specifikuma, de természetesen a Bölcsészettudományi Karon, a Természettudományi Karon, s a Testnevelési és Művészeti Karon egyaránt igyekszünk a mesterképzést, és olyan jövőképet biztosítani, amely a felsőoktatási piacon erőssé teheti az új szervezeti egységeket.

-Három helyen folyik pedagógiai képzés. Nem okoz majd feszültséget ezek egyeztetése?

-Nem merem bátran mondani, hogy viták nem lesznek, hiszen most is vannak viták, de a viták által megy a világ előre. A kollégák jól felmérték azt, hogy mi lesz e döntés következménye. Azzal együtt, a jövő dönti majd el, mely képzések életképesek, és melyek nem. Ezt a jelentkezők létszáma egyértelműen mutatja majd. Mi arra törekszünk, hogy a kínálat jó legyen. Ha vannak is átfedések, és itt megemlíthetem a tanító szakot Szombathelyen és Győrben, vagy más szakokat is, az andragógiát, a testnevelés, a rekreáció szakterületeket, ezeknél szerencsére a bolognai folyamat lehetővé teszi a szakirányokra való szétválást. Tehát például elképzelhető, hogy az alapot mindenki egyformán tanulja, aztán ha valaki művelségi területet akar váltani, akkor a győri hallgató a speciális területe miatt átmegy Szombathelyre, a szombathelyi pedig Győrbe. Az is előfordulhat, hogy ez nem közben történik meg, hanem mindjárt az elején, amikor a műveltségi területet ki kell választani. Ugyanezt mondhatjuk az egészségneveléssel kapcsolatos kérdésekre is. Vannak olyan területek, amelyekben Győr, s olyanok, amelyekben Szombathely jó. Azt mondtam a kollégáknak Szombathelyen, hogy attól kezdve, hogy a döntés megszületett, egy hajóban evezünk. Ha a hajóban levő utasok nem jönnek ki egymással, és a civakodás során léket kap a hajó, akkor az senkinek sem jó. A Nyugat-magyarországi Egyetem eddigi hét éves integrációs gyakorlata azt mutatja, hogy okosan, bölcsen, szakmai alapon minden problémát meg lehet oldani, még ha a vita nem is kerülhető el. Ez maradéktalanul bebizonyosodott.

- Az egyesülés egyfelől érinti az oktatás területét, másfelől fontos gazdasági vonatkozási vannak. Rektor úr az utóbbi téren teljes függetlenséget igért a főiskolának. Hogyan lehetséges ez egy integrált intézményben?

- A jogszabály lehetővé teszi egy regionális egyetemi központ létrejöttét, amelynek ez egyfajta önállóságot jelent. A centrum önállóan végezheti - és ez is benne van az ajánlatunkban - az oktatás szervezését, a kutatásokat, és önállóan kell gazdálkodnia. Tehát az önállósággal nem csak lehetőségek nyílnak meg, hanem a kötelezettségek vállalását is szükségessé teszi. A központot rektorhelyettes vezeti majd, akinek a rektor által leadott jogköre lesz. Ha pedig ilyen jogköre van, ehhez hozzátartozik a gazdasági önállóság is. A felsőoktatási törvény szerint korlátozott, de önálló bankszámlával rendelkezik majd, amellyel mindent magukban meg tudnak, meg kell tudniuk oldani. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy minden változatlan marad. Nyilván azért akartak valamelyik egyetemmel fúziót alkotni, mert szükségük van azokra szakmai, tudományos segítségekre, amelyek ezt a három, pillanatnyilag főiskolai kart a lehető legrövidebb időn belül egyetemi karokká emelik.

-Egy új intézménnyé alakulás szervezeti változást is von maga után. Ez a Nyugat- magyarországi Egyetem szerkezetében milyen átalakulást jelent?

-Praktikusan semmit, mert mint említettem a regionális egyetemi központ az egyetem minden funkcióját ellátja. Sopronra néhány adminisztratív feladat hárul, például hogy ezt a rendszert be kell tagolni a statisztikákba, és így tovább. Biztosan változni fog a szenátus összetétele, hiszen a 7 kar képviselete nem fogja tudni ellátni 10 kar képviseletét. Az ottani 3 kart, a HÖK-öt és az ottani nem oktató dolgozókat is képviselnie kell. A két szenátusból és a két Gazdasági Tanácsból egyetegyet kell majd létrehozni.

-Az új egyetemnek hogyan fog alakulni az arculata?

-Arculati kérdésben annyiban fog változni, amennyiben a működési spektrumunk változik. Az, hogy lesz bölcsészettudományi karunk, óriási lehetőséget jelent. A természettudományi karral megint más hallgatói és tudományos szférát közelíthetünk meg. 2000-ben azt tapasztaltuk, amikor a négy intézmény integrációja volt, hogy új szelek fújnak és ezek valahogy máshogyan kavarják az itteni szellemi rendszereket. Más szemszögből mutatják meg a dolgokat. Bejöttek a pedagógiai karok, a humán szféra, a filosz gondolkodásmód, a művészek az AMI-val. Bizonyos képzéseket, hozzájuk tartozó kutatási témákat, vagy valamely doktori programot elszigetelten nem tudunk működtetni. A természettudományi kar a kémiával, földrajzzal, biológiával közösen új mesterszakokat tud alakítani. Ez azt is jelenti, hogy az ilyen irányú tudományos képzés és az ehhez csatolódó kutatási szellemiség gyökeresen megváltoztathatja az oktatói és bizonyos értelemben a hallgatói kör szellemiségét is.

-Az új intézménynek mi lesz a neve?

-Ha van már imázsunk és minden kéthétben váltogatjuk a nevünket, akkor kéthetente újra kell építenünk magunkat. Azt hiszem, hogy ezalatt a 7 év alatt a Nyugat-Magyarországi Egyetem neve itthon is külföldön is elfogadtatott. Ha megint nevet változtatnánk, akkor azokban a nemzetközi kapcsolatainkban, amelyek Ausztráliától Vancouverig, Helsinkitől Fokvárosig húzódnak, megint magyarázkodhatnánk, hogy mi tulajdonképpen ugyanaz az egyetem vagyunk, csak új nevünk van. Ez semmiképpen sem volna praktikus. Már az előzetes tárgyalásokon mind a két oldal elfogadta, hogy az egyetemnek Nyugat-Magyarországi Egyetem lesz a neve. Ez kifejezi azt, amiről korábban már beszéltünk, hiszen ennek a régiónak egyik fontos szellemi és tudományos központja. Ugyanakkor a központnak utalnia kell arra, hogy a szombathelyi három kar a történelmi Savariában működik. Nem szeretném azonban, ha ?veszendőbe menne? a Berzsenyi Dániel név, annál is inkább, mert Berzsenyi neve híd Szombathely és Sopron között, hiszen Berzsenyi Sopronban tanult az evangélikus líceumban. Ezért javasoltam a főiskola vezetőségének, hogy a Berzsenyi Dániel név a Bölcsészettudományi Kar nevében maradjon meg.

-Mikor fog startolni az új egyetem és milyen képzésekkel?

-A képzések nagyjából adottak az alapképzési szakokat illetően. A működő, vagy előkészítés alatt álló mesterszakokat illetően a NYME rendelkezik engedélyekkel. Ez alapvetően jogi kérdés. Elő kell készítenünk a közös Szervezeti és Működési Szabályzatot és ami fontosabb, hogy új alapító okiratot kell készítenünk. Ennek birtokában és a szenátusi döntések dokumentációjával fordulhatunk a miniszterhez, hogy a felsőoktatási törvény 36. paragrafusa szerint az egyesülés mellett döntöttünk. Ezután a miniszter beterjeszti az Országgyűlésnek és az pedig meghozza a döntést. Hogy ez mikor következik be részint rajtunk, részint a miniszteren múlik. Áprilisban módosítják a felsőoktatási törvényt, tehát ha ki tudjuk használni ezt a durván két, két és fél hónapot ennek a dokumentációegyüttesnek a kidolgozására, és be tudjuk terjeszteni, akkor jövőre megalakulhat az intézmény. Az összecsiszolódásra bizonyára szükség lesz átmeneti, talán egy éves időszakra. Ez azt jelenti, hogy 2008-at már egységes intézményként fogjuk kezdeni.