Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=646&format=html&edition_id=25
Román delegáció látogatása az Óvári Akadémián
Vér András
intézeti mérnök
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
Mint ismeretes, 2007. január 1-től, Bulgária mellett keleti szomszédunkat, Romániát is köszönthetjük az Európai Unió tagállamai között. Talán ennek köszönhető, hogy egy román delegáció február 29-én Mosonmagyaróvárt, és Párizst érintve eljusson az EU fővárosába, Brüsszelbe.

A 38 tagú delegáció tagjai gazdálkodók, akik 500-1500 hektár körüli földterületet művelnek. Nemzetiségüket tekintve nagyrészt románok, Konstanca és Dobrudzsa régióból, de néhány magyar gazdálkodó is tagja volt a csoportnak.

Mosonmagyaróváron a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara szervezte meg a delegáció programját.

Dr. Cser János a Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet igazgatója a városról, az egyetemről, a Kar történelméről és jelenlegi helyzetéről beszélt. Mint mondta, Karunk mindig is olyan szakembereket bocsátott ki, akik nagyban hozzájárultak a térség mezőgazdasági fejlődéséhez.

Dr. Nagy Frigyes címzetes egyetemi tanár, Karunk EU Oktatási Központ igazgatójának előadása az EU csatlakozást követő magyar mezőgazdasági helyzetről szólt. Beszélt arról, hogy az elaprózott birtokstruktúra, a törpebirtokok túltengése, a tőkehiány, és a versenyképtelenség miatt, Romániának sem lesz egyszerű megreformálnia mezőgazdaságát. Fel kell vállalniuk a harcot a piacért, és a fogyasztókért, ezért költségtakarékos megoldásokat és új technológiákat kell bevezetni. Megítélése szerint nagy szerepet fog játszani Románia mezőgazdaságának fejlődésében, hogy milyen lesz az információáramlás a gazdálkodók felé, időben értesülnek-e az Unió adta lehetőségekről és támogatási formákról. Javasolta a gazdáknak, hogy a már csatlakozott tagországok tapasztalataiból merítve igyekezzenek alkalmazni a már jól bevált technológiákat és gyakorlatot.

A hallgatóság számára minden bizonnyal érdekfeszítő és hasznos előadások után, a Kar két mintagazdaságát látogatta meg a delegáció. Mint ismeretes 2000 óta a Kar egy mintagazdasági hálózatot működtet, amelynek 29 magasan kvalifikált gazdaság a tagja. A koncepció lényege a tangazdasági intézményrendszer oktatási tevékenységének kiegészítése, szaktanácsadási tevékenység által a sikeresség növelése, új kutatási eredmények közvetítése a mezőgazdasági vállalkozások és a szaktanácsadók felé. A mintagazdaságok szigorú követelményrendszernek felelnek meg.

Elsőként a Szűcs Mezőgazdasági Betéti Társaságot látogatták meg a szakmai tanulmányút tagjai. A tulajdonos Szűcs Zoltán mezőgazdasági gépészmérnök, 1994-ben indította be vállalkozását a Mosonmagyaróvár melletti Újudvaron. Mint mondta az évek során kialakult terjedelmes géppark segítségével áll a gazdálkodók rendelkezésére, és nagyszámú kisebb gazdálkodót integrál a térségben. Beszélt a környezetkímélő technológiákról, és az energiatakarékos művelési rendszerekről. Szólt arról, hogy a munka szervezése során egyre nagyobb hangsúlyt kap a környezetvédelem és ennek érdekében a legkíméletesebb fizikai beavatkozásokat alkalmazzák a földeken, kerülik a kémiai szennyezést, és a biológiai egyensúly fenntartására törekszenek. Érdekes volt a román delegáció számára, hogy a meglehetősen alacsony (4 fő) humánerőforrás mellett, ekkora gépparkot üzemeltet a tulajdonos.

A másik megtekintett üzem a LAJTAMAG Mezőgazdasági Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. volt. Dukai Tamás, az üzem vezetője tartott a delegáció számára előadást tevékenységükről, helyzetükről. Beszélt az általuk alkalmazott tisztítóberendezésekről, azok előnyeiről, hátrányairól. A hallgatóság különösen arra volt kíváncsi, hogy a berendezések hogyan válogatják szét a beteg és sérült szemeket, az egészségesektől. Mint mondta, igyekeznek kielégíteni a megrendelői igényeket, és úgy zsákolják a vetőmagot, hogy igény szerint 1 vagy 3 hektárra nyújtson elegendő vetőmagmennyiséget. Mint kiderült a szakmai tanulmányút tagjai már ismerték a céget, mert a Lajtamag nyolc éve, nagyobb mennyiségű repcemagot szállított Romániába.

A delegáció, a mosonmagyaróvári látogatást hasznosnak és az itt hallottakat alkalmazhatónak tartotta. Szakmai kapcsolatok alakultak ki, amelyeket remélhetőleg a jövőben mindkét fél kamatoztatni tudja.