Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=648&format=html&edition_id=25
ZH - sziporkák Agrárgazdaságtanból
Dr. Tenk Antal
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
"A föld akkor van jól használva, ha a kinyert tápanyagokat visszapótoljuk, nem zsigereljük ki a földet, a kivont erőforrásokat visszapótoljuk."

-A földhasználatot azért kell hatékonyan felhasználni, nehogy felmerüljön a föld degradálódása.

-Az az ország, amely saját számára az agrár-, élelmiszergazdasága nem kielégítő, akkor nagy valószínűség szerint nem állja meg helyét a nemzetgazdaságban sem.

-Az agrárgazdaság a mezőgazdaság egyik ága, szorosan kapcsolódik hozzá, de főleg az élelmiszer-iparhoz tartozik.

-Az agrárgazdaságtan a nemzetgazdaság egy ága.

-a vidéki tevékenységeket kulturális állapotban kell tartani.

-Az integráció a valamilyen formában összekapcsolódó tevékenységeket célzó tevékenység.

-Az agrárgazdaság régen inkább dezintegrált rendszer volt, bár az kevésbé jövedelmezőbb.

-Az integráció egyik formája a dezintegráció.

-A földhasználati formák: természetes földhasználat, mesterséges földhasználat. Mesterségesen művelik meg a földet emberi beavatkozással.

-A föld akkor van jól használva, ha a kinyert tápanyagokat visszapótoljuk, nem zsigereljük ki a földet, a kivont erőforrásokat visszapótoljuk.

-A földhasználat hatékonyságát az egységnyi produktumra jutó termék mennyiségével jellemezzük.

-Az agrárgazdaság szorosan kapcsolódik a mezőgazdasághoz.

-Forgóeszköz, amikor a nyereségünket ismét beletesszük a termelésünkbe.

-Az agrárgazdaságnak népélelmezési jelentőssége van.

-Nemzetgazdaság alatt egy adott nemzet gazdaságát értjük.

-A nemzetgazdaság az állam ökonómiai helyzetét vizsgálja, beleértve a makro-, mikro-, és mezoökonómiai elemeket, valamint a nemzet mezőgazdasági helyzetét.

-Az innováció és műszaki fejlesztés fontos területei: az élőmunkás képzettségének emelése, a bővített ágazatok létrehozása és a holtidők kihasználása.

-Az élőmunka az embertől származó munkaerő, amely lehet fizikai, vagy szellemi.

-Az innováció olyan gazdasági, társasági, politikai folyamat, amelynek folyamán növekszik a rendszer elemei kapcsolat és ezáltal növekszik a struktúrája.

-A nemzetgazdaság a termelt és a nem termelt termékek összes­sége.

-Az élőmunka termelékenységét elsősorban a normával mérhetjük.

-A nemzetgazdaság olyan gazdálkodási forma, amely kifejezi egy nemzethez tartozó, alapvető gazdálkodási formát.