Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=650&format=html&edition_id=25
KÖSZÖNJÜK, GAZDÁLKODÁS!
Vincze Judit
PhD hallgató
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
"Van a világon valami, ami értékesebb, mint az anyagi élvezetek, mint a vagyon, értékesebb magánál az egészségnél is: a tudomány odaadó szolgálata." Thiery

A GAZDÁLKODÁS Szerkesztőbizottsága már több alkalommal foglalkozott a doktori (PhD) képzésben résztvevő "tudósjelöltek" publikációs tevékenységének segítésével. A PhD képzés során különösen az első években a legnagyobb nehézséget a hallgatók számára a kötelezően előírt publikációs minimum teljesítése jelenti.

A tudomány az emberért van, s a kutatók és a doktoranduszoknak "kötelessége" - az előírt publikációs minimum teljesítésén túl - az emberek (a közvélemény) őszinte és hiteles tájékoztatása mindenki számára közérthető nyelven. Ehhez nélkülözhetetlen a Gazdálkodás, hiszen kiemelt feladatként kezeli az Alma Mater öreg falai között tevékenykedő PhD hallgatók publikációs lehetőségeinek biztosítását. A Lap hasábjain 1995 óta napjainkig 222 cikkből 77 publikáció 38 mosonmagyaróvári PhD hallgató tollából íródott, amely az összes PhD-s tanulmány 35%-át, valamint az összes szerző több mint egynegyedét jelenti.

A hallgatótársaim és a magam nevében szeretnék köszönetet mondani Dr. Csete László Professzor Úrnak és a Gazdálkodás Szerkesztőbizottságának, amiért az általunk végzett kutatómunka eredményeként létrejött szellemi "tőke" a Lap hasábjaira kerülhetett. Továbbá szeretnénk köszönetet mondani Professzor Úrnak azért is, mert a sokszor nagyon "kemény" és kritikus, de valójában építő jellegű javaslatait és a különböző tudományterületre levetített sziporkázó ötleteit mindig megosztotta velünk. Köszönjük!