Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=651&format=html&edition_id=25
Mosonmagyaróvárról jelentik...
Megemlékezés 2007. Március 15-én
dr. László László
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
A Honvéd Hagyományőrző Egyesület és a Történelmi Vitézi Rend mindkét városrészben megemlékezett az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról.

A városi ünnepségsorozat Mosonban a temetőben a kopjafánál és a 48-as honvédek sírjánál kezdődött. Az ünnepséget a Piarista Általános Iskola és Gimnázium szervezte. Az ünnepi műsort Nyerges-Zombor Katalin osztályfőnök tanárnő szervezésében adták elő a tanulók. Az ünnepi szónok Farkas István igazgató volt, aki beszédében méltatta az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit. A "Honvédsír", majd az "Emlékkereszt" és az "Ismeretlen Katona" sírjára került koszorú. A Szózat eléneklésével fejeződött be a megemlékezés.

Ezt követően ünnepi szentmise volt a Mosoni Nepomuki Szent János Plébániatemplomban. A szentmisét Butsy Lajos plébános és Farkas István atya közösen celebrálták. A gimnázium diákjai szavalatokkal és énekszámokkal emelték az ünnepség méltóságát. A Himnusz közös éneklésével fejeződött be a templomi imádság.

Ezt követően a plébániahivatal falán elhelyezett Kossuth emléktáblát koszorúzták meg a résztvevők, majd Butsy Lajos plébános úr elszavalta Petőfi Sándor: "Magyar vagyok" című költeményét. Az ünnepi emlékezés a Szózat közös éneklésével fejeződött be.

Délután koszorúzások voltak a mosonmagyaróvári 48-as emlékhelyeken. A város civil szervezeteinek koszorúzása Soós János honvéd sírjánál kezdődött az óvári temetőben. Ezt követően Széchelyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc és Zeyk Domokos emléktábláinál helyezték el a megemlékezés koszorúit.

A Városi Ünnepség és koszorúzás a Hansági Múzeumnál és a '48-as emlékműnél folytatódott. A szervezők nevében Bérei Csaba tanár köszöntötte az ünnepség résztvevőit. "Szeretettel köszöntöm Önöket Mosonmagyaróvár Város önkormányzata nevében az 1843/49-es Forradalom és Szabadságharc tiszteletére, megrendezésre kerülő mosonmagyaróvári rendezvényünkön és a városi koszorúzáson" hangzott el megnyitóként. A Himnusz közös éneklésében közreműködött a MOFÉM Fúvós zene kara Farkas Mihály vezényletével.

Egyben felkérte Duray Miklós urat, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának ügyvezető alelnökét ünnepi beszédének megtartására. Az elhangzottak vezérfonala a haza megmentéséről szólt. Csupán idézni tudok néhány gondolatot.

- "1848-ban a nemzet fölemelése volt a forradalom tétje. A rendiség eltörlése csak eszköz volt, a nemzetőrség, az újoncok ügye szintúgy, mint a nemzeti hitelintézet megalakítása. A haza azáltal került veszélybe, hogy a nemzet fölemelésének eszközeit fenyegette veszély. A forradalom akkor győz, ha együtt jár a hatalomátvétellel, mert ez biztosítja a fölemelkedést és a jövő kezdetét" - hangzott el többek között. Nagy taps követte az ünnepi beszéd befejezését.

Az ünnepségen közreműködött a "Theatrum Ad Flexum és a Móra Ferenc Általános Iskola" diákjai közös zenés, verses ünnepi műsorukkal, valamint a MOFEM Fúvószenekara.

Az ünnepi műsor befejezése után a részt vevők átvonultak a '48-as emlékműhöz, ahol az ünnepség folytatásaként a városi koszorúzásra került sor. A zenét a MOFÉM Fúvószenekar a "Kossuth nóta" dallamával szolgáltatta. A város lakói több mint 30 koszorút helyeztek el. A Szózat és az Erdélyi Himnusz közös éneklésével fejeződött be az ünnepség sorozat.