Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=655&format=html&edition_id=25
Svájcba látogatott a NYME-BPK delegációja
Babai Zsófia
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
Hallgatócserére is sor kerülhet az északnyugat-svájci intézmény és a BPK között.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának dékánja, Alpárné Dr. habil. Szála Erzsébet, dékán-helyettese Dr. Katona György, és a Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Tanszék adjunktusa, a nemzetiségi óvodai gyakorlati képzés felelőse Babai Zsófia 2007. január 17-19-én látogatást tettek Aargau kantonban az északnyugat-svájci Pedagógiai Főiskola bruggi intézményében.

A Benedek Elek Pedagógiai Kar és a svájci intézmény között az első találkozásra 2006. október 19-én került sor, amikor Prof. Alfred Schaffner, magyarországi baráti látogatáshoz kapcsolódva Sopronba utazott, hogy a külföldi kapcsolatok felelőseként felvegye a kapcsolatot a Benedek Elek Pedagógiai Karral. A rövid megbeszélés eredményeképpen felmerült egy jövőbeni együttműködés lehetősége, amely abból adódik, hogy a két intézmény közös profilja az óvodapedagógus képzés.

Ezután utazott a delegáció a Benedek Elek Pedagógiai Karról a bruggi Pedagógiai Főiskola igazgatója, Prof. Dr. Frieda Vogt-Baumann meghívására Bruggba, hogy az ottani intézményt közelebbről is megismerjék, és az együttműködés lehetséges formáiról tárgyaljanak.

Január 18-án került sor a hivatalos megbeszélésre, amelyen a főiskola igazgatóján kívül Prof. Gabriela Wettstein, az óvodai gyakorlati képzés felelőse is részt vett. Prof. Dr. Frieda Vogt-Baumann bemutatta az északnyugat-svájci főiskola szervezeti felépítését, képzési rendszerét. Az északnyugat-svájci pedagógiai főiskolának 8 intézménye van 3 kantonban (Aargau, Basel, Solothurn), a bruggi főiskolán óvodapedagógus, és tanítóképzés folyik. Prof. Gabriela Wettstein nagyon hasznos, részletes áttekintést adott az óvodai gyakorlati képzésről.

A megbeszélésre látogatást tett az északnyugat-svájci főiskola főigazgatója, Prof. Dr. Hermann Forneck, aki a két intézmény közötti rendszeres oktató-, hallgatócserét és egy közös kutatási projektben való részvételt nevezte meg az együttműködés területének.

A küldöttség a délután folyamán Prof. Alfred Schaffner vezetésével látogatást tett a főiskola egyik gyakorló óvodájában, ahol érdekes szakmai tapasztalatcserére került sor.

A szakmai megbeszélés az este folyamán ünnepi vacsora mellett folytatódott a Habsburg-kastélyban. Szóbeli megállapodás született arról, hogy 2007. áprilisában a Benedek Elek Pedagógiai Kar meghívására a svájci főiskola delegációja utazik Sopronba, hogy az intézmények vezetői aláírják azt az együttműködési szerződést, amelynek tervezetét a felek a 2007. áprilisig rendelkezésre álló időszakban közösen dolgozzák ki.