Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=657&format=html&edition_id=25
Működik a GEO Karrieriroda
Tóth Erzsébet
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
A megnyitó óta alig telt el pár hét és irodánk megkezdte aktív működését. A diákok eleinte félszegen nyitogatták ajtaját, kíváncsiak voltak arra, mit is jelent ez számukra.

Milyen információkat és segítséget kaphatnak a nyári gyakorlati képzésük és tanulmányuk végeztével munkába állásukkal kapcsolatban. Ezért időszerűnek tartottuk, hogy egy vitanap keretében - január 29-én - a munkáltatók, oktatók és a diákok elmondják véleményüket, igényüket. Fő témaként szó volt a hallgatók és a munkaerőpiac elvárásairól az egymással szemben támasztott igényekről. Hasznos tanácsok és megállapítások hangzottak el arról, hogyan is lehetne javítani kapcsolatrendszerünkön. Szó esett a szakmai gyakorlatok tartalmáról, elhelyezkedési lehetőségekről. A Vitanapot Prof. Dr. Márkus Béla dékán szavai nyitották, majd ezt követte dr. Szepes András dékánhelyettes, projektmenedzser ismertetője, melyben bemutatta a támogatott projektet és az erre alakult karrieriroda célját, megvalósításának lehetőségeit. Karunk oktatói közül Dr. Busics György a geodéziai gyakorlatokról, Dr. Jancsó Tamás a fotogrammetriai gyakorlatokról, Guszlev Antal a térinformatikai gyakorlatokról osztotta meg velünk gondolatait. Az előadásokat követően kötetlen beszélgetés alakult ki a jelenlévők között. A kérdések és válaszok a diákok érdeklődésének felkeltésére terelődött. Munkáltatói oldalról elhangzott, hogy bizony némely esetben a diákok nem érzik a motivációt, inkább csak kipipálják a feladatot, a szakmára, csak mint pénzkereseti lehetőségre tekintenek. A HÖK elnöke úgy vélekedett, hogy a tantárgyfelelősök érezzék szerepük súlyát a szakma megszerettetésével kapcsolatban. Fontosnak tartja a nyári gyakorlatos diákot fogadó szakember hozzáállását a szakma szeretetére nevelésének tekintetében is. Majd szó esett a szabályzatok naprakész ismeretének fontosságáról, jogszabályok ismeretéről és azok gyakorlatban való alkalmazásáról. A vitanap zárásaként elmondhatjuk, hogy a beszélgetés mindenki számára hasznos információkat nyújtott és mind az oktatói, hallgatói, mind a munkáltatói oldal szükségesnek látja további ilyen beszélgetések szervezését.

2006. március 10-én irodánk helyt adott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által szervezett Európai Uniós Diákújságíró-képzés gyakorlati helyszínének. A képzésre szerte az országból jelentkezhettek középiskolás újságírók. Feladatuk volt egy európai uniós támogatást nyert pályázat megismerése valamint kérdéseik feltevésével információ szerezés a cikkük elkészítéséhez. Ehhez a diákok először elméleti képzésben részesültek majd szimulációs gyakorlat keretében keresték fel irodánkat. Karrierirodánk projektjéről beszélgettek Dr. Szepes Andrással a projekt menedzserével, illetve Tóth Erzsébet irodavezetővel. A képzést egy verseny zárta melynek első három helyezettje brüsszeli tanulmányutat nyert.