Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=720&format=html&edition_id=26
Hagyományok újjáélesztése a fenntartható fejlődés jegyében
Kocsisné Salló Mária és Máté Mónika
PhD-hallgatók
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
A Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kara és Erdőmérnöki Kara, a Kisalföldi Erdőgazdaság ZRt. és az Országos Erdészeti Egyesület 2007. április 26-án tartotta a Madarak és Fák napja országos rendezvényét Ravazdon.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karának Neveléstudományi Intézete a Kisalföld Erdőgazdaság ZRt.-vel 12 éve közösen működteti az Erdei Iskolai Oktatóközpontot. Évente 3-4000 diák, 2-300 hallgató vesz részt az Erdőpedagógia projektben, melynek keretében az országban egyedülállóan Környezet-Egészség-Nevelés programban készítjük fel a diákokat, a hallgatókat és a pedagógusokat a környezettudatos magatartásra.

Napjaink kihívása a fenntartható fejlődésre nevelés. A fenntartható fejlődésre nevelés csak társadalmi összefogással lehetséges. Úgy gondoljuk, hogy követésre méltó az az egyedülálló magyar hagyomány, amely 100 évvel ezelőtt kezdődött, nevezetesen 1906. április 27-én gróf Apponyi Albert miniszter elrendelte, hogy az ország vala-­mennyi elemi iskolájában tanítás nélküli munkanapon ünnepeljék meg a "Madarak és Fák Napjá"-t.

A következő 100 év jegyében a Kisalföldi Erdőgazdaság ZRt., a NYME Erdőmérnöki Kara, az Apáczai Csere János Kar, az Országos Erdészeti Egysesület megállapodást kötött, hogy hagyományainkat folytatva a "Madarak és Fák Napjá"-nak országos megünneplését kezdeményezi. Mindezek megvalósítására akcióprogramot készítettek abból a célból, hogy a környezettudatos szemléletmód kialakítását, a környezettudatos viselkedéskultúra terjesztését társadalmi összefogással segítsék elő.

A megállapodás aktualitását az adja, hogy a különböző szakterületeken végzett munka önmagában nem elégséges a környezettudatos magatartás kialakításához. A társadalmi ­összefogás szükségességének felismerése az 1890-es évekre nyúlik vissza. Példa értékű volt az a társadalmi összefogás, amit a "Madarak és Fák Napja" sikeres, eredményes lebonyolítása érdekében a különböző szervezetek, egyesületek kifejtettek. A 100. évforduló és a Nyugat-Magyarországi Egyetem, a Kisalföldi Erdőgazdaság ZRt., az Országos Erdészeti Egyesület szakmai elkötelezettsége, valamint speciális tevékenységük a példaértékű hagyomány újrateremtését indokolja. A megállapodás résztvevői megegyeztek, hogy a 100. évforduló egy olyan jelentős állomás, mely indokolja, hogy újra átgondolják a társadalmi összefogás lehetséges formáit a fenntartható fejlődés érdekében. A legfontosabb színterek a szakmai szervezetek és a civil lakosság. Őket megszólítva valamennyien felelősséget vállalnak az akcióprogram megvalósításában.

Közösen kezdeményezik, hogy a "Madarak és Fák Napja" alkalmából legyen egy tanítás nélküli munkanap, amelynek témája az adott település természeti értékeinek felfedezésére, feltárására, védelmére irányuló foglalkozások szervezése, megvalósítása. Az erre javasolt időpont április 27-e.

A rendezvény megtartásához témajavaslatokat, módszereket nyújtanak. A megye, a régió valamennyi, illetve az ország néhány közoktatási intézményébe erdőmérnök, környezetmérnök, környezeti nevelést végző tanítójelölt hallgatót küldenek a rendezvény megvalósításának elősegítésére.

2007. április 27-e alkalmából megalakítják az Ifjúsági Kört. Az Ifjúsági Kör tagjai vállalják a fenntartható fejlődés alapelveinek megfelelő életmódot és a környezettudatos viselkedéskultúra terjesztését.

Az akcióprogram központi rendezvényeinek helyszíne a Kisalföldi Erdőgazdaság ZRt. Ravazdi Erdészetén 12 éve működő Erdei Iskolai Oktatóközpont, és az újonnan létesülő Ökoturisztikai Központ, melyek az Erdőpedagógia projekt és a Környezetpedagógia doktori program gyakorlati és kutatási színhelyei is.

Az akcióprogramot a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar és az Apáczai Csere János Kar dékánjai, a Kisalföldi Erdőgazdaság ZRt. vezérigazgatója, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke, illetve a Környezetpedagógia doktori program és az Erdőpedagógia projekt vezetője, a program "megálmodója", kezdeményezője és fő szervezője Kovátsné dr. habil Németh Mária írták alá.

Az akcióprogram kihirdetésére Ravazdon, a Kisalföldi Erdőgazdaság kezelésében lévő Ökoturisztikai Központban került sor. A rendezvényen Solymos Rezső kutatóprofesszor, akadémikus tartott előadást, melyben az erdő és a társadalmi jólét közötti kapcsolatról beszélt a hallgatóságnak. A Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia programjában részt vevő doktoranduszok részére egy pályázati felhívást ismertetett az Erdőmérnöki Kar képviseletében Prof. dr. Varga Szabolcs dékánhelyettes. Dr. Náhlik András, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar dékánja, Dr. Cseh Sándor, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar dékánja, Dr. Magas László, a Kisalföldi Erdőgazdaság ZRt. vezérigazgatója megállapodtak abban, hogy Környezetpedagógia - ösztöndíj Alapítványt létesítenek a fenntartható fejlődés érdekében kifejtett tevékenység elismerésére. Az ösztöndíj célja olyan doktorandusz hallgatók jutalmazása, akik a természet, a környezet, a megújuló energiák területén folytatott tudományos munkájukkal az Erdei Iskolai Oktatóközpont tevékenységét is gazdagítják didaktikai - módszertani koncepcióval; különleges iskolai projekttel; a tudomány, az oktatás, a természet- és környezetvédelmi egyesületek, a civil szervezetek együttműködése eredményeinek közzétételével. A pályázat a Környezetpedagógia doktori program vezetőjéhez 2008. január 31-ig nyújtható be.

A rendezvényen került sor az általános iskolások részére kiírt vers és prózaíró pályázat eredményhirdetésére és díjkiosztására is, melyet évről évre meghirdetnek az Erdei Iskolai Oktatóközpontban. Az ünnepség jelentős eseménye volt az az emlékoszlop állítás, melyet egy háromszáz évet megélt tölgyfa törzséből alakítottak ki. Magas László vezérigazgató úr és Pethő József az Országos Erdészeti Egyesület elnöke avató beszédükben hangsúlyozták, hogy csak közös összefogással lehet eredményt elérni. Az emlékoszlopra azok az erdőgazdasági részvénytársaságok, nemzeti parkok, civil szervezetek táblái kerültek - és reméljük, a jövőben még kerülni is fognak-, akik csatlakoztak a felhíváshoz. Reméljük, hogy ezen táblák száma gyarapodni fog, várjuk további résztvevők, támogatók jelentkezését! A rendezvényen 12 erdőgazdaság és a Fertő-Hansági és Őrségi Nemzeti Park is képviseltette magát. A Madarak és Fák Napja országos rendezvényen Pápai Gábor, az Erdészeti Lapok főszerkesztője meghirdette a "Hasalok a fűben" című pályázatot