Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=721&format=html&edition_id=26
Apáczaisok Baráti Köre
Nagy Mónika
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
Az alapítók a Magyar Köztársaság Alkotmányában biztosított szabad egyesülési jogukkal élve létrehozták az Apáczaisok Baráti Körét.

Az ABK alakuló ülését 2007. április 20-án tartotta. Az alapító tagok elfogadták az alapszabályt és megválasztották a tisztségviselőket.

Az Apáczaisok Baráti Kör elnöke Barthalos István, tiszteletbeli tag Esztergályos Jenő, az Apáczai Tankönyvkiadó ügyvezető igazgatója lett.

Az egyesület célja, feladata
1. Az egyesület alapvető célkitűzése a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karon - ideértve az intézmény jogelődjét: Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola - tanulmányaikat befejező hallgatók és oktatók, munkatársak közötti kapcsolat fenntartása, ápolása.
2. Az egyesület célja, hogy tevékenységét minél több az intézményben végzett, illetve tanulmányait itt folytató hallgatóval, továbbá az intézmény jelenlegi és nyugállományba vonult, vagy más területen dolgozó oktatóival, munkatársaival megismertesse. Az egyesület célja továbbá olyan fórumok létrehozása és működtetése, melyek segítik a kapcsolattartást a nevezett személyek között. Az egyesület az intézmény működését segíti, támogatja.

Az egyesület célja továbbá:
- folyóiratok, könyvek szerkesztésében, gondozásában, kiadásukban való közreműködés,
- képzés, oktatás, ismeretterjesztő előadások szervezése, tartása,
- ülések, viták, megbeszélések, konferenciák rendezése,
- hallgatók támogatása.