Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=729&format=html&edition_id=26
"S van-e hatalmasabb a gondolatnál?"
Felsőoktatás a V4-ek országaiban
Nagy Mónika
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottság és a Nyugat-Magyarországi Egyetem közös rendezvénye. Kovátsné dr. habil Németh Mária intézetigazgatóval, a Veszprémi Akadémiai Bizottság Magyarságkutató Munkabizottságának vezetőjével, a 2007. május 17-én Győrben megrendezett konferencia jelentőségéről beszélgettünk.

Karunkon Apáczai Magyar Enciklopédiájának 350 éves évfordulója alkalmából 2003-ban "Magyarok a nagyvilágban" címmel az időt álló értékekről, erényről, becsületről az adott szó hiteléről, az európai és magyar örökségünkről, az elődeink által közvetített és képviselt kulturális tradícióról szóló konferencia sorozatot indítottunk el. Bemutatkoztak a Kárpát-medencében működő magyar intézetek és oktatási intézmények Bécstől Kolozsvárig, Felvidéktől a Vajdaságig.

A május 17-i rendezvény fő kérdése az volt, melyek azok az európai értékek, amelyek közösek a felsőoktatásban a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, a Selye János Egyetemen, és az Olmützi Egyetemen is. Lengyelországból ősszel kapcsolódnak programunkhoz.

- Hogyan valósul meg az európai kultúra közvetítése?

- A magyar iskoláztatásban mindig egyértelmű volt, mit jelent európai kultúrát közvetíteni. Prof. Dr. Faragó Sándor rektor úr előadásában a Nyugat-Magyarországi Egyetemet a fenntarthatóság jegyében mutatta be. A legnagyobb kihívás a mai európai embernek - és nemcsak az európai állampolgároknak - hogy világviszonylatban is megértse, sajátjává tegye azokat az értékeket, amelyek a környezettudatos szemlélet kialakítását segítik elő. A Nyugat-Magyarországi Egyetem olyan bázis, mely tradicionálisan ezen értékek megőrzését és újrateremtését végzi, elsőként hozta létre az egyetemen a környezettudományi szakot, majd megalapította a Környezetpedagógiai Doktori Programot. Ez utóbbival a környezettudatos szemléletet úgy is erősíti, hogy a különböző tudományterületeket művelő szakemberek együttműködését feltételezi.

A Selye János Egyetem az európai értékeket közvetíti egy olyan magyar egyetemen, ahol a Szlovákiában élő magyarok számára valóban anyanyelven férhető hozzá a tudomány. Mivel a Selye Egyetem már három éve folytatja sikeres tevékenységét, ezen a konferencián számba lehetett már venni, hogy melyek azok a csomópontok, ahol az együttműködést tovább lehet fejleszteni, és melyek azok a közös projektek, amelyek a régió fejlesztését és a tudományos munka nemzetközi regionális művelését célozzák meg. A Tanárképző Kar dékánja, Erdélyi Margit professzor asszony a kar tevékenységét mutatta be. Megállapította, hogy a magyar egyetem létrejötte nem jelenti azt, hogy elhatárolódást a szlovák felsőoktatástól, hiszen önálló jogon vehetnek részt a közös tudományos, kutatási projektekben, más területeken való együttműködésekhez hasonlóan.

A Selye János Egyetem nyitott, már jelenleg is sok magyar hallgatója van, mint ahogy szép számmal tanulnak felvidéki diákok a Nyugat-Magyarországi Egyetem győri karán is - hangsúlyozta Dr. Cseh Sándor dékán.

Valamennyiünk számára tanulságos volt az Olmützi Egyetem tevékenységének megismerése. Örömmel hallhattuk, hogy 1573-tól számíthatják múltjukat, sőt 1000 éve püspöki székhely Olmütz, éppúgy, mint Győr, a konferencia színhelye. A 22.000 hallgatót számláló hét karral működő egyetem profiljai közül Prof. RNDr. Lubomír Dvorak rektor úr a Természettudományi Kar tevékenységét állította középpontba. A konferencia alapot adott arra, hogy a résztvevő egyetemek újabb közös kutatási programokat egyeztessenek, dolgozzanak ki, illetve a meglévőket gazdagítsák.

- Mit jelentenek az együttműködési lehetőségek a hallgatók számára?

- A konferenciának az volt a célja, hogy a bemutatkozással megkezdődjenek a V4-en belül azok a programegyeztetések, melyek a négy ország felsőoktatásában aktuálisak, valamint, hogy az oktatók és hallgatók közreműködésével kiteljesedjenek a tudományos kutatások. Nagyon lényegesnek tartjuk mindannyian azt, hogy a hallgatók a kutatómunkába bekapcsolódjanak. Ezen a területen van már szakmai múltunk, mert a magyarságkutatásban a hallgatók folyamatosan részt vettek. Több alkalommal Ausztriában a helyszínen végezték kutatásaikat, illetve ugyanígy Szlovákiában, Vágsellyén a levéltárban dolgoztunk. A kutatások eredménye szakdolgozatokban, és konferenciákon hallgatói korreferátumokban realizálódott. Mindannyian egyetértettünk abban, hogy ezt a munkát szeretnénk kiteljesíteni, és várjuk a hallgatók érdeklődését.

- Nagyszerű lehetőség egyetemünk hallgatói számára például az Olmützi Egyetem munkájába bekapcsolódni.

- Ennek semmi akadálya nem lesz, mert az együttműködés kezdetét vette, a többi már a hallgatókon múlik.