Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=731&format=html&edition_id=26
Szociálpedagógiai kutatóhely Kőszegen
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}

Együttműködési szerződést kötött a NYME Benedek Elek Pedagógiai Kara a kőszegi dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézménnyel és az Auditorius 2006. Közhasznú Egyesülettel. A megállapodás szerint a gyógypedagógiai intézmény a pedagógiai kar hallgatói és oktatói számára már kutatóhelyként, pedagógiai műhelyként, illetve a képzésben résztvevő szociálpedagógus hallgatók számára gyakorlóhelyként is funkcionál. A felek megállapodtak továbbá abban, hogy tudományos konferenciák rendezésével, közösen indított pedagógusképzésekkel, szociális és rekreációs táborokkal, és kőszegi színhelyű erdei iskolai programok szervezésével járulnak hozzá a szociálpedagógusok minőségi oktatásához. A közös siker érdekében az egyesület vállalta a tervekhez kapcsolódó projektek kidolgozását és koordinálását. Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes a NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar, Rába István igazgató a Gyógypedagógiai Intézmény, Bujdosó Attila Gábor szociálpedagógus hallgató pedig az egyesület képviseletében látta el kézjegyével a szerződést.