Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=732&format=html&edition_id=26
Balogh István festőművész, főiskolai adjunktus képei a Danubiana Meulensteen Art Museumban
Nagy Mónika
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
Az Expresszionisztikus jelenségek a kortárs magyar művészetben 1980-2007. című tárlat második kiállítása a Danubiana azon szerteágazó projektjének, amely a közép-európai expressszív irányzatokat kívánja feltérképezni. Bizonyos értelemben ez a kiállítás a kortárs magyar művészet eddigi legnagyobb szlovákiai bemutatkozása.

A tárlat koncepciója az expresszionizmusok szemléleti spektrumának széles - kiváló magyar művészek több generációjának alkotásaiban megjelenő - skáláját öleli fel.

A kiállítás létrejöttét két éves előkészületi munka előzte meg, így a magángyűjteményekből válogatott kiállítási anyagban olyan kép is szerepel, melyet először állítanak ki a nagyközönség számára. Huszonnyolc művész - festők, grafikusok, szobrászok - tölti meg képeivel, rajzaival és szobraival márciustól a Danubiana minden szegletét.

A kiállító művészek: Bak Imre, Balogh István, Bukta Imre, El Kazovszkij, Fehér László, Földi Péter, Gaál József, Hencze Tamás, Kelemen Károly, Keserü Ilona, Klimó Károly, Koncz András, Kovács Péter, Körösényi Tamás, Mata Attila, Márkus Péter, Nádler István, Orosz Péter, Soós Tamás, Szabados Árpád, Szotyori László, Szurcsik József, Szüts Miklós, Ujházi Péter, Uri Asaf, Várnagy Ildikó, Vojnich Erzsébet, Wahorn András.

N. Mészáros Júlia művészettörténész gondolatai:

-- néhány mondat Balogh Istvánról --

Balogh István az ember eredeti, ősi pszichéjét kutatja, hogy kritikus önreflexiókat gerjesztve visszaemelje a differenciált tudat szintjére. A nemek szimbolikus reprezentációja művészetében egyszerre követi a hagyományt és próbálja meghaladni azt.

Műveiben egzisztenciális értékké változik a nő, mint erkölcsi vétket és eszményit, szépet, avagy erényt és kárhozatot akár egyszerre magába ötvöző szimbólum.

Munkásságának további jellemzője az álom és a halál, a születés, keletkezés és a megszűnés, vagy kioltás tartományának, jelentésének és ábrázolási lehetőségének szisztematikus vizsgálata.

A valóság látszata mögött azt a világot faggatja, amely megérinthetetlen: tündéri, démoni, misztikus, ezoterikus, mint amilyen a mitologikus teremtmények világa, amit a festési folyamat öntudatlan mozzanatsorrá oldásával idéz maga elé.

Témáit ismert mitológiai történetekként adja elő, de történeteinek, jeleneteinek szereplői a saját közvetlen környezetében fellelhető személyek. Nem a tér vagy téma mélységének a kifejtése, hanem az archaikus kerettörténetben megbúvó tartalmak és a festés, mint teremtő gesztus plasztikusan érzékivé tétele, a forma vizuális, érzéki és eszmei totalitása érdekli.

Egy olyan retorika kialakítása, amelynek segítségével extatikus élményként élheti meg a festést, mint rituális újrateremtő cselekedetet, ugyanakkor hideg fejjel kiszámíthatja a hatást, s a teremtő mozdulat végére lecsillapíthatja a robbanásig telített feszültséget.

Balogh István páratlan könnyedséggel, magabiztos lendülettel fest. Színkultúrája gazdag, erőteljes, gondolkodása kiérlelt, kompozíciói átláthatóak, mégis rafináltak, gyakran konkrét műveket rejtenek magukba, amelyek vagy továbbkódolják az abban megtestesült üzeneteket, vagy a festői nyelvezet szerves részeként a mondanivaló és koncepció artikulálását, plasztikussá tételét segítik. Az elemek összefűzése nemcsak a felszínt, hanem a kompozíció mélyrétegeit is érinti, mélységében is mozgást, lüktetést visz a képbe. A tiszta festői kifejezés szándékával és erejével felvértezve alkot, de morálisan is végiggondolja jeleneteit.

Művei az érzékinek és a szelleminek, a változónak és az állandónak a különleges összhangját teremtik meg, miközben lázas indulatokat, tüzes szenvedélyt és mohó vágyakat, szelídséget vagy gonoszságot ütköztetnek, a bennünk rejlő végleteket hozzák felszínre, megérinthető, felfogható közelségbe. Képeivel felismerteti velünk a másikban azt, amit magunkban hordozunk, de ambivalens nő- és férfialakjaival, formakezelésével talányossá teszi jeleneteit és azok jelentését, elrejti eredendő szándékát.

Van valami heroikus abban, ahogy a nagy festőegyéniségek eredményeit újrareprezentálja és átdolgozza, hogy elsajátítsa, magáévá tegye tudásukat, egyúttal megmérje általuk saját személyes mondanivalója és festői teljesítményének súlyát. Bármilyen rafinált kompozíciókat talál is ki, legfőbb alkotói célja azonban az érzéki gyönyörködtetés, a plasztikus és a dekoratív, az élményszerű és a kigondolt vertikális és horizontális ­összekapcsolása a műben.