Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=737&format=html&edition_id=26
Egyéniség, életút, hagyomány
Küllős Imola DSc
a néprajztudományok doktora
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
A napokban jelent meg az Akadémiai Kiadó gondozásában azApáczai Csere János Kar egyik oktatójának, Lanczendorfer Zsuzsanna főiskolai docensnek a disszertációja "Mindent apámról..., Egy sokoróaljai iparos emlékei" címmel.

A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban könyvhét alkalmából, június 7-én 17 órakor ajánlja tutora, Küllős Imola néprajzkutató az érdeklődők figyelmébe az új kötetet.

A disszertáció címe: Személyiség és repertoár egy sokoróaljai iparos életútjának tükrében. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Folklore Tanszék. Budapest, 403 p.

Egyéniség, életút, hagyomány

Ez a három kulcsszó határozza meg Lanczendorfer Zsuzsanna könyvét, amely egyszerre tudományos mű és szórakoztató olvasmány.

A folklórkutató szerző nem kis büszkeséggel ismerte fel mindig dalra kész, tréfálkozó apja jellegzetesen 20. századi sorsának és sokszínű tudásának gyökereit, egyedi és közösségi vonásait. Az apai ágon sváb ősöktől származó, ám magát magyarnak tartó, ménfőcsanaki hentes és kocsmáros egyéniségéből és foglalkozásából adódóan is jó kedélyű, társasági ember, akitől több diplomás leánya éveken át módszeresen gyűjtögette a dalokat, vicceket, frappáns bemondásokat és igaz történeteket. Megkérte őt arra is, hogy írja le kalandos és tanulságos életrajzát, ami jól mutatja, melyek azok a mentális és gyakorlati túlélési technikák, amelyeket 20. századi történelmünk kifejlesztett az emberekben. Végül pedig ismerősökkel, barátokkal készített interjúkat apjáról, nehogy a gyermeki elfogultság vádja érje, amiért úgy gondolja, Lanczendorfer Károly olyan hagyományőrző és közvetítő egyéniség, akinek szellemi értékeit, humorát meg kell örökítenie és másokkal is meg kell ismertetnie. Lanczendorfer Zsuzsanna tudja, hogy az az igazi hagyomány, ami az emberekben él tovább.

E könyv szövegeiből, kottáiból és képeiből nemcsak egy 20. századi iparosember életútját, színes és szeretetreméltó egyéniségét ismerhetjük meg, hanem egy olyan, a maga nemében páratlan tudományos monográfiát kapunk kézhez, amely a folklorisztika jellegzetesen magyar módszerét, az ún. egyéniség- és repertoárkutatást (annak tudománytörténetét, eredményeit és lehetőségeit) is bemutatja.