címlap interjú krónika kultúra alapállás reflex humor sport In memoriam vers - nemvers hagyományaink korábbi számaink[PDF változat letöltése]
{edition_name}


{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c
fotó: %r (%R)

"}
Könyvajánló
"A szegénység, az egészség és a társadalmi kirekesztettség. A roncstársadalom szociológiai és társadalom-gazdaságtani problémái" című könyvhöz. (szerk.: Szretykó György) Comenius Bt. Pécs, 2007.

Dr. Szretykó György évek óta rendszeresen publikál a szociológia tudomány területén. Az elmúlt hónapban szerzői/szerkesztői munkásságának újabb, szépen szerkesztett kötete jelent meg. A tanulmánykötet 3 fejezetből áll: a szegénység elméleti problémái; a szegénység és a hátrányos helyzet az empirikus szociológiai vizsgálatok tükrében; az esélyegyenlőség lehetőségei és korlátai. A szerkesztő az előző évek kiadványaihoz jól igazodó munkája minden olyan emberhez szól, aki érzékeny a társadalomban hátrányban lévő csoportok problémái iránt, a kirekesztettség formáit, szociológiai hátterét nem, vagy kevésbé ismeri. A közel ötszáz oldalas kötetben olyan érdekes összefüggéseket olvashatunk, mint pl. hogy az egyén milyen formában süllyedhet le a társadalom perifériájára és ebből az állapotból milyen kitörési stratégiái lehetnek.

Fontos tanulmányokat találhat az olvasó a már alapvetően hátrányos rétegekről. Konkrét példákon keresztül mutatja be a nagycsaládosok, romák, hajléktalanok jelenlegi helyzetét és szociális ellátásuk újragondolásának szükségességét, valamint a fogyatékosok társadalmi integrációnak lehetőségeit a szakképzésen keresztül. Ír a jelenlegi megszorító intézkedések társadalmi, egészségügyi és szociális következményeiről. Erénye a kötetnek, hogy a szerzők a megállapításaikat aktuális adatokkal támasztják alá, ezáltal segítve az olvasót a jelenlegi társadalmi problémák megértéséhez. Az esélyegyenlőség javítása céljából kisebbségi koordinátori program is található a kötetben, amelyet felsőoktatási intézmények alkalmazhatnak, többek között a pedagógusok továbbképzése terén.

A kötetben publikáló szerzőket a szerkesztő úgy választotta ki, hogy a mai magyar társadalom minden szegmensét képviseljék. Ezen kívül a szerzők írásaiból kitűnik, hogy komoly gyakorlati tapasztalataik alapján készítették el a publikációikat, ezáltal nagyon jó belső arányokkal rendelkező kötet készült.

A kiadvány értékét tovább növeli, hogy a végén olyan publikációs jegyzéket találhat az olvasó, amely segíti a további elmélyülést a témában.

A kötetből érződik az a gondolat, hogy jelenlegi neoliberális gazdaság- és társadalompolitika helyett egy ember-erkölcs-ökoszociális és munkaközpontú gazdaság és társadalompolitikára van szükség.