Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=739&format=html&edition_id=26
Tanulmányok három hangra
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
Gecsey Sándorné dr. Papp Katalin, a Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézeti Tanszék vezetője, a tanulmánykötet szerkesztője, a Tanulmányok három hangra című kötetet így mutatta be: "Ennek a kötetnek minden kis részlete itt született, a gondolattól egészen a kivitelezésig, a munkafolyamat valamennyi fázisától a végeredményig. Persze később másokat is bele kellett vonni a szerkesztési munkálatokba."

- Milyen út vezetett az első Apáczai-füzet megjelenéséig?

- A Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézeti Tanszék munkatársainak nagyon régi vágya volt, hogy publikációval lépjen ki a nagyobb szakmai nyilvánosság elé. Már a távolabbi múlt időben volt olyan ötletünk, hogy az egykori doktori disszertációk egy-egy részletét kiemelve, azt felfrissítve összeállítunk egy kötetet. A Tanulmányok három hangra cím is ekkor született. A folyamat elindult, majd megrekedt: nem lett belőle tanulmánykötet. Amikor 2005 januárjában dr. Cseh Sándor dékán úr felkért tanszékvezetőnek, eszembe jutott, hogy most talán meg lehet valósítani régi elképzelésünket. A kollégáktól új publikációkat kértem. Ha egy-egy írás gyökerei távolabbra nyúlnak is vissza, újragondolt munkák találhatók a kötetben. Legtöbb tanulmány pedig teljesen friss, és ez az első megjelenési helye.

A Tanulmányok három hangra főcímet megtartottuk. Karunknak az az elképzelése - amelyet mi is régóta támogattunk -, hogy kellene egy saját tudományos kiadvány, találkozott a tanszék oktatóinak elgondolásaival. Korábban is, a közös szakdolgozatok konzultálása során, nagyon jó viszony alakult ki a Vizuális Nevelési Tanszékkel, így kézenfekvő volt, hogy onnan kérünk meg valakit a kötet külső látványának a megtervezésére. Borbély Károly festőművész-oktató tervezte a borítót olyan kettős céllal, hogy az Apáczai-füzetek sorozatot is elindítsa. A tanulmánykötetben a művész illusztrációi választják el az egyes tematikus egységeket egymástól. Kérésünk az volt, hogy a képekben legyen dinamizmus, mozgás, szárnyalás. Korábbról ismertem Borbély Károly munkáit, és tudtam, hogy szárnyakkal és ehhez kapcsolódó gondolatokkal foglalkozott már. Elkészített három variációt, ebből választottuk ki a véglegeset. A hátsó borítón megjelenik az Apáczai-szobor, amely azért fontos, mivel Lipovics János szobrászművész kollégánk alkotása. Az Apáczai-füzetek emblémája és a formátum állandó marad, de bármely tanszék vagy kutatóműhely megalkotja majd, és a maga képére formálhatja a további köteteket. Azt gondolom, hogy az első kötet jó alap és keret ahhoz, hogy a sorozat elindulhasson és egyre tökéletesebb lehessen.

Miután én tavaly a nyíregyházi főiskolának egy neveléstörténeti tárgyú anyagát lektoráltam, ezért ezt a szívességet ­visszakérhettem. Így külső lektorként dr. Jenei Teréz főiskolai tanár vállalta a kötet szakmai bírálatát, belső lektorként pedig Francsicsné dr. Hegyi Mariannát, főiskolai docens kollégánkat kértük meg, akivel egyébként már volt egy közös szerkesztéses munkám.

- A cím egységet és egyben hármas osztottságot is sejtet.

- Három nagy tematikus egységre épül a kötet, ahogy ezt a főcím jelzi is: irodalmi, nyelvészeti és a gyakorlat oldalát feltáró blokkra. A harmadik egységben a gyakorlóiskolai tanárok, tanítók is megnyilatkoznak, illetve olyan jellegű munkák is szerepelnek, amelyek a gyakorlati képzéssel függnek össze.

A kötetben az intézeti tanszék dolgozói publikálnak eredendően, de olyan nyitottsággal, amelynek eredményeképpen megjelentettük volt tanítványaink írásait is. Ők jelenleg egyetemeken tanulnak. Vass Éva Tündét pl. már a Pécsi Tudományegyetemen is bevonták a kutatómunkába; nagyon szép elemzéses írása jelenik meg az első részben. Kaufmann Csilla szakdolgozatának TDK-dolgozattá formálódott részlete szerepel a kötetben. Kezdeményező és hagyományteremtő szándékunk tanítványaink tudományos munkára inspirálása. Tanár és diák együttes publikálási lehetősége teremtődött meg Lendvainé dr. Décsy Kornélia és Rácz Éva közös munkája során. Említésre méltó dr. Kunoss Judit tanárnőnek szakdolgozatot értékelő, mintát adó munkája.

A nyitottság azt is jelenti, hogy gyakorlóiskolai kollégáink is megtiszteltek bennünket egy-egy elemzéssel. A kapcsolattartás elmélyítése és lehetséges eszköze Bodó Vera, illetve Kropfné Knipp Mária tanulmányának megjelentetése: azaz a szakmaiságnak magasabb fokán is együttműködni, nemcsak a mindennapi gyakorlatban.

Az elkövetkezőkben kell egy kis idő, míg újabb kötet összeáll, mivel minden egyes kutatásnak, tudományos munkának hosszabb-rövidebb érési szakasza van. Talán a legjobbakat, legfrissebbeket megjelentettük ebben a kötetben, és most megint jöhet a gondolkodás és jöhetnek a munkás hétköznapok.

Köszönöm szerzőtársaim munkáját, akik e sokféle hangot megszólaltatták az első Apáczai- füzetben.

Szerzők:
Bodó Vera
Kaufmann Csilla
Kropfné Knipp Mária
Kunoss Judit
Lendvainé Décsy Kornélia
G. Papp Katalin
Rácz Éva
Sütő Csaba András
Szalai Zsolt
Vass Éva Tünde
Zábrádi Orsolya
Zsávolya Zoltán