Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=757&format=html&edition_id=27
Tanítóavató és diplomaátadó - búcsú Komáromtól
Dr. Cseh Sándor
dékán
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
2007. június 23-án, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar ünnepi diplomaátadó tanácsülésével befejeződött a szlovákiai magyar tanítók képzése Komáromban.

Tizenöt évvel ezelőtt Magyarországon és az akkori Csehszlovákiában megteremtődött annak a lehetősége, hogy magyar nyelvű felsőfokú képzés induljon Rév-Komáromban. Sokan akarták és óhajtották, hogy mindenekelőtt a tanítók, az óvodapedagógusok képzése történhessen anyanyelven, magyarul.

Összefoglalva e küldetés mérföldköveit, a következőket kell megemlíteni a képzésről:

- 1990-től a szlovákiai magyar értelmiség a CSEMADOK-kal közösen kezdeményezi Rév-Komáromban a Jókai Egyetem alapítását, melyet ekkor még elutasítottak.

- 1991-ben a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség kezdeményezésére tárgyalások kezdődnek az Oktatási és Közoktatási Minisztériummal a magyar anyanyelvű pedagógusok utánpótlásának biztosítására.

- 1992-ben Szlovákiában jóváhagyták a Városi Egyetem alapításának jogszabályi hátterét.

- 1992 júniusában Komárom Város Önkormányzata megalapítja a Városi Egyetemet.

- 1992 szeptemberében a Városi Egyetem keretében három magyarországi intézmény kezdi meg működését Rév-Komáromban, azaz kihelyezett tagozatot létesít

a Benedek Elek Pedagógiai Főiskola,

az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola,

a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kecskeméti Kertészeti Főiskolai Kar.

- Az 1992/93. tanévben az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola rév-komáromi képzésére 40 fő nyer felvételt.

- Az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola tanító szakon egy évfolyamot Dunaszerdahelyen is indít párhuzamosan.

- Az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola számára a szlovák oktatási kormányzat nem engedélyezi a képzés helyszínéül az Ipari Technikumot Rév-Komáromban, ezért a 15 km-re lévő Path község termálfürdőjében folyik az első féléves képzés. A második félév képzése már Rév-Komáromban a Teológiai Akadémián és az Ipari Technikumban történik.

- A szlovákiai tanítóképzés tantervének kialakításánál figyelembe veszik a nyitrai tanítóképzés tantervét. A műveltségterületi képzés szlovák nyelv és irodalom ismeretkörét tartalmazza.

- 1993-ban a képzés elismerése céljából a Művelődési és Közoktatási Minisztérium a Rév-Komáromi képzés esetében engedélyezi a négyéves képzési időt.

- Az 1992/93. tanévben a Városi Egyetem vezetője dr. Szabó Rezső jogász.

- 1993-ban Komárom Város Önkormányzata a Városi Egyetem kezelésébe adja a Tiszti Pavilon épületét.

- A Városi Egyetem vezetője Sidó Zoltán tanár úr lesz, aki egyben a CSEMADOK elnöke.

- 1996-ban végez az első évfolyam Rév-Komáromban (28 fő). A végzett tanító szakos hallgatók diplomáját nem honosítják, míg a kertészmérnöki diplomát igen.

- 1996. november 20-án megjelenő felsőoktatásról szóló törvény a Városi Egyetemet megszünteti. Létrejön változatlan feladattal a Schola Comaromiensis.

- Az új törvény előírja, hogy a magyarországi tanítóképzés BA-szintnek felel meg, míg a nyitrai szintén 4 éves képzést MA-szintűnek tekintik. Volt hallgatóinknak ezért 4 féléves kiegészítő képzést kellett elvégezni Nyitrán.

- 2002-ben, a tízéves évfordulóra, a tanítóképzés háttere teljes mértékben biztosítottá válik (infrastruktúra, több oktató Szlovákiából kapcsolódik a képzésbe)

- 2004-ben a Selye János Egyetemen megindul a képzés a bolognai rendszer szerint. A BA-szintű képzés 6 féléves, és óvodapedagógus szakképzettséget ad; a kapcsolódó 4 féléves MA-szintű képzés tanítói szakképzettséggel zárul.

- 2007 júniusában az utolsó évfolyamon is befejeződik a képzés.

- A 15 év alatt 414 fő kapott tanítói diplomát. Sidó Zoltán tanulmánya szerint 2002-ig közel 80%-os a pályán maradás.

A képzést nagymértékben támogatta a MKM, az MKM Határon Túli Magyarok Főosztálya, az Illyés Alapítvány, a József Attila Alapítvány, az Apáczai Közalapítvány, az ausztráliai Magyarok Szövetsége.

Sidó Zoltán, a Városi Egyetem vezetője szerint közügy, hogy mindenki a saját anyanyelvén tanulhasson, saját anyanyelvén ápolhassa és éltesse kultúráját. Segítőivel fáradtságot és lehetetlent nem ismerve érték el, hogy legyen magyar nyelvű oktatás, és a képzést a Tiszti Pavilonban tartsák, ott, ahol ünnepélyes keretek között idén utoljára, huszonketten vehették át szlovák műveltségterületű, főiskolai szintű magyar tanítói diplomát.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar vezetői köszönetüket fejezik ki mindazoknak, akik a képzésben részt vettek, azt segítették, támogatták:

Sidó Zoltán tanár, Dr. Szabó Rezső jogász, Dr. Pukkai László tanár, Végh László tanár, ©vec Ilona tanár, Pásztor István Komárom város volt polgármestere, dr. Szigeti László tanár, Szlovákia volt oktatási minisztere, Dobos László író, Dr. Bauer Edit parlamenti képviselő, Kubovics Imre professzor, volt államtitkár, Kálmán Attila tanár, volt államtitkár, Töttössy Istvánné tanár, volt főosztályvezető Szövényi Zsoltnak főosztályvezető (Oktatási és Kulturális Minisztérium) Dr. Rádli Katalin főosztályvezető-helyettes (Oktatási és Kulturális Minisztérium)