Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=766&format=html&edition_id=27
Egy utazás margójára
Nagy Mónika
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
Ha valakitől megkérdeznénk, mi a pünkösd, valószínű azt válaszolná: „Ilyenkor van a csíksomlyói búcsú.” A válasz nem jár messze a valóságtól, csupán a felszínen rekedt. Mert pünkösdkor nem állhatunk meg a somlyói búcsúnál. A pünkösd ennél több: ajándéka a Teremtő Lélek, Isten ereje és személyes dicsősége. 2007 pünkösdjét az Apáczai Kar oktatói és munkatársai Erdélyben töltötték.

A történelmi Magyarországnak Csík az egyetlen olyan területe, ahová a reformáció nem tudott behatolni, így a somlyói kegyhelyre történő zarándoklás törésmentes és folyamatos maradt.

Csíksomlyó ma a magyar népi vallásosság egyik legjelentősebb központja. Olyan hely, ahol évszázadok óta csodák történtek, és ahol csodák történnek ma is. A búcsú eseménysorozatához tartozik, hogy a résztvevők a helyszínen gyónnak, áldoznak és végigjárják a szent helyeket. Fiatal és idős, beteg és fürge lábak kaptatnak fel a tetőre, a mise helyszínére. Több ezer zarándokkal eggyé válni, Váradi Péter Pál szavaival, „az a ritka pillanat, amikor fájdalmasan jó érzés magyarnak lenni a csíki hegyek között”.

Vitathatatlan, hogy a katolikus székelység a reformáció felett aratott hajdani győzelmének emlékére indult el a búcsújárás, ám az is tény, hogy ez az esemény ma már túlmutat a régmúltban gyökerező vallási viszályokon. Csíksomlyó vonzerejét a Mária-szobor jelenti, bár ezen az eseményen ma már nemcsak a katolikus székelység hagyományos Szűzanya tisztelet jut kifejezésre. Ez ma már minden magyar együvé tartozásának ünnepe. Ide jönnek bűnbánatot, búcsút nyerni és ugyanakkor találkozni, ünnepelni.

Erdélybe tehát ezért látogattak el a kar oktatói és munkatársai 2007. május 25-28. között. A szakmai kirándulás célja a csíksomlyói búcsún való részvétel volt. A felületes pillantások észrevétlenül hagyták volna a csodás lehetőségeket kínáló helyeket, de a szomszédos országban töltött kevés idő alatt néhány jelentősebb települést mégis sikerült meglátogatni. A parajdi szálláshelyről indulva, csillagtúra-szerűen látogattak el Korondra, Farkaslakára, Székelyudvarhelyre, Segesvárra, Kőrösfőre, és majdnem mindenhová a jégeső szegődött útitársnak.

Ahhoz, hogy a program teljes legyen, a turistákat székely konyha várta az erre specializálódott vendéglőben, belekóstolhattak a székely konyha ízeibe, és tapasztalhatták a híres székely vendégszeretet is. Remek ételeket a szálláshelyen, a parajdi sóbányában, a székelyudvarhelyi étteremben és a borkóstolós vacsorán is kipróbálhattak.

Lelki ajándékokkal gazdagon, és a ­hosszú úttól elcsigázva térhettek haza a résztvevők.