Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=768&format=html&edition_id=27
„Választott hivatásomat emberséggel végzem”
Takács Judit
főiskolai tanársegéd
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
Diplomaátadó ünnepség a Benedek Elek Pedagógiai Karon

Sikeres záróvizsgájukat követően háromszáz harmincketten vehették át diplomájukat június 28-án, a NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar diplomaosztó ünnepségén. Az ünnepélyes ceremónia végén kapták kézhez okleveleiket és könyvjutalmaikat a rektori és dékáni dicséretben részesült hallgatók.

Most már semmi sem állhatja útjukat a Benedek Elek Pedagógiai Karon végzett hallgatóknak, hogy szakmájukat az általuk elmondott eskü szövege alapján gyakorolják, és a magyar gyermekek, fiatalok javára tevékenykedhessenek.

„Minden erőmmel arra törekszem, hogy választott hivatásomat emberséggel, szaktudással végezzem.

Fogadom, hogy a rám bízott nemzedéket a magyar hagyományok tiszteletére, és az egyetemes emberi értékek követésére nevelem.

Igyekezettel azon leszek, hogy pályámat folyamatos önképzés, szakmai megújulás jellemezze, s méltó tagja lehessek hazám értelmiségének!”

Hangzott a fogadalomtétel az óvodapedagógus, nemzetiségi óvodapedagógus, szociálpedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szakképzettséget szerzett hallgatók elmondásában. A karon főiskolai szintű alapképzésben 447, felsőfokú szakképzésben pedig 19, tehát összesen 466 végzős hallgató tett záróvizsgát, a képesítési követelményekben megfogalmazott tanulmányi kötelezettségeknek azonban mind­össze 332-en tettek eleget. Ők a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ nagytermében rendezett szép ünnepségen vehették kézbe Alpárné Dr. Szála Erzsébet dékántól a tanulással töltött évek jól megérdemelt jutalmát, a felsőfokú végzettséget igazoló diplomát.

A diplomák átadása mellett ezen az ünnepi alkalmon került sor a karon zajló Bűnmegelőzési Szabadegyetem tanúsítványainak átadására is. Idén tavasszal, a „Kiskorúak védelméért” elnevezésű képzést követően 51-en vizsgáztak sikeresen. Többségük a kar hallgatója, míg a többiek szociális területen dolgozó szakemberek. Tanúsítványaikat dr. Kuti Ferenc alezredes úrtól, az Igazság­ügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet igazgatójától vehették át. Nem maradt jutalom nélkül a karért és a hallgatótársakért végzett munka sem. Kiemelkedő tanulmányi előmenetele mellett, aktív közösségi és az egyetem érdekében végzett munkájáért „Rektori Dicséret” kitüntetést adott át Dr. Faragó Sándor rektor Kocsispéter Edit szociálpedagógusnak és Polányi Hajnalka német nemzetiségi óvodapedagógusnak, akik az OTDK-n értek el III. illetve II. helyezést, valamint Planicsek Szonja II. évfolyamos óvodapedagógus szakos hallgatónak, aki a Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd verseny 35. Országos Döntő Kazinczy-érmese lett. „Alma Mater Emlékérem” kitüntetést kapott a felsőfokú tanulmányai alatt nyújtott kiemelkedő tanulmányi eredményéért, magas színvonalú szakmai munkájáért Horváthné Czimer Katalin szociálpedagógus és Grebenár Barbara óvodapedagógus.

Eredményes tanulmányi előmeneteléért és az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért eredményeiért „Dékáni Dicséret” elismerést és könyvjutalmat vehetett át Hanzséros Mária szociálpedagógus, Lakatos Andrea szociálpedagógus, Sarang Judit óvodapedagógus és

Sarang Renáta diplomás szociálpedagógus hallgató. Eredményes tanulmányi előmeneteléért, kiemelkedő szakmai munkájának elismeréseként Dékáni Dicséretben és könyvjutalomban részesült Bognár Erika német nemzetiségi óvodapedagógus, Fogl Bernadett szociálpedagógus, Fülöp Mónika szociálpedagógus, Gerencsér Viktória óvodapedagógus,

Hermán Kinga szociálpedagógus, Nagy Eszter szociálpedagógus, Palkovics Zsófia II. évfolyamos óvodapedagógus szakos hallgató és Papp Orsolya német nemzetiségi óvodapedagógus.

Véget ért tíz éves dékáni megbízatása Alpáné dr. Szála Erzsébetnek. A Kar Tanácsa, majd az Egyetem Szenátusa július 1-jétől dr. Katona Györgyöt választotta új dékánnak. A kar új „fejének” Prof. Dr. Faragó Sándor rektor a diplomaosztó ünnepségen adta át vezetői megbízását, a leköszönő dékán ­asszony pedig a dékáni láncot akasztotta utódja nyakába. A kar a tíz éves vezetői munkát Benedek Elek Emlékérem kitüntetés adományozásával köszönte meg Alpárné dr. Szála Erzsébetnek, aki végezetül sok sikert, megelégedettséget és boldogságot kívánt frissen diplomázott és kitüntetett kollégáinak, választott hivatásukhoz és magánéletükhöz egyaránt.