Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=782&format=html&edition_id=40
Jubileumi ünnepség a Benedek Elek Pedagógiai Karon
Bucsy Gyöngyvér
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
Elek apó kútjának felavatásával kezdődött a Benedek Elek Pedagógiai Kar jubileumi ünnepségsorozata, mely a Közgazdaságtudományi Kar aulájában folytatódott, ahol az egyetem vezetése mellett, az óvóképzést folytató hazai és külföldi intézmények képviselői emlékeztek a felsőfokú óvóképzés 50., valamint Benedek Elek születésének 150. évfordulójára.

Kedves gyermekműsorral vette kezdetét a több órás, tartalmas jubileumi megemlékezés. Oláh Ilona, óvódapedagógus hallgató, Benedek Elek: Az ördög kilenc kérdése című meséjét adta elő a Lewinsky Anna Gyakorló Óvoda óvodásainak, akik a mesehallgatást követően Menyhárt Ildikó óvónő közreműködésével, gyermekdalokkal és mondókákkal örvendeztették meg a népes vendégsereget. A rendezvény további részében az emlékezésé volt a főszerep. Számos korábbi és jelenlegi vezető osztotta meg ünnepi gondolatait a megjelentekkel, illetve a hazai és külföldi társintézmények vezetői is köszöntötték a jubiláló Benedek Elek Pedagógiai Kart. A beszédek sorát Dr. Faragó Sándor, a Nyugat-magyaországi Egyetem rektora indította, aki megköszönte a társkarok – többek között a határontúli felsőfokú oktatási intézmények – képviselőinek jelenlétét. Majd Dr. Katona György, a vendéglátó kar dékánja folytatta a sort, köszönetet mondva a soproni pedagógusoknak, akik a szarvasi és kecskeméti főiskolával együttműködve képeztek kiváló óvónőket az elmúlt évtizedekben. Ezt követően Szabados László, az intézet alapító igazgatója idézte fel a múltat, vázolva azt, mennyi munka és milyen szintű társadalmi összefogás által kezdhette meg működését a felsőfokú Óvónőképző Intézet. Az ő szavaival élve: ”Jó mulatság, férfimunka volt!”. Ám ennél sokkal többre volt szükség, hiszen szinte a nulláról indultak. A Ferenczy János utcai épület felújítása és berendezése, a tan- és tornatermek, rajz és kézműves részlegek, irodák kialakítása, hallgatói kollégium létesítése és a munkatársak kiválasztása – ötven évvel ezelőtt - egyaránt megvalósításra várt. Embert próbáló feladat volt, mégis sikerült az akkori szakembergárdának országos elismertségű intézményt létesítenie.

Előadását követően Szabados László, a Felsőfokú Óvónőképző Intézet volt igazgatója, az intézményért végzett fáradhatatlan munkájáért Nyugat-magyarországi Egyetemért Emlékérem kitüntetést vehetett át a kar dékánjától.

A városvezetés részéről Abdai Géza alpolgármester, valamint Firtl Mátyás, a Megyei Közgyűlés elnökhelyettese méltatta a soproni felsőfokú óvóképzés elmúlt ötven évét.

Abdai Géza, a gyermekek fontosságát hangsúlyozta, hiszen, mint mondta, ők jelentik a jövőt; ezért a pedagógusok által átadott értékek kulcsfontosságúak a gyermekek életében. Firtl Mátyás, Sopron országgyűlési képviselője Benedek Elek munkásságára és nemzetszeretetére emlékezett, arra, hogy az író szülőföldje, Erdély és a magyar nyelv megmaradásáért küzdött mind politikusként, mind pedig újságíróként. - Benedek Elek a mai kor emberének is követendő példaként szolgál – hangsúlyozta a politikus.

Az 50. évforduló emlékére új zászlót ajándékozott a karnak a soproni Képzősök Baráti Köre, melyet Takács Tamásné, a kör elnöke és Tarsoly Zsolt, a Hallgatói Önkormányzat elnöke adott át dékán úrnak.

Végül a hazai és a külföldi társintézmények vezetőinek beszédei hangzottak el. Dr. Hegedűs Gábor dékán Kecskemétről, Orosz Ildikó rektorhelyettes Beregszászról, Lászlófy Pál elnök Erdélyből, Dr. Szarka László dékán Komáromból, Szabó Zsolt egyetemi docens pedig Kolozsvárról érkezett, hogy tiszteletét tegye a jeles eseményen. A rendezvényt méltóképpen zárta Hegedűs János, irodalomtörténész „Benedek Elek, Erdély apostola” című előadása, mellyel ő is a neves íróra, a „mese királyára” emlékezett.

A kulturális műsorokban is bővelkedő ünnepséget, a kar tíz képzőművész-tanára kiállításának megnyitása zárta az Erdészeti Múzeumban. Majd azt ezt követő fogadáson egykori és mai hallgatók, oktatók, dolgozók, meghívott vendégek idézték fel az emlékeket és egyeztek meg abban, ötven év múlva újra együtt jubilálnak a Benedek Karral.