Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=788&format=html&edition_id=40
Öt év, ötszáz adásnap - SEK Berzsenyi Rádió
Kleinhappel Miklós
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
Idén ünnepli ötödik születésnapját a Berzsenyi Rádió, a Savaria Egyetemi Központ kisközösségi rádiója. Emellett egy másik jubileum is 2009-re esett: az „egyetem hangja” szeptember 29-én 16 órakor ötszázadszor kezdte el sugározni napi műsorát.

A rádiót 2005. május 4-én sajtótájékoztatón mutatták be a nagyközönségnek, s másnap kezdte meg a műsorsugárzást. Az ötlettől a megvalósulásig két év telt el. A rádió létrehozásának gondolata 2003 tavaszán született meg az üzemeltető Bölcsészettudományi Kar Kommunikáció és Médiatudományi Tanszéken.

Az első fontos állomás a rádióstúdió felavatása volt 2003. október 1-jén. A frekvenciaterv október 20-ra készült el. November 15-én prof. dr. Gadányi Károly, az akkori Berzsenyi Dániel Főiskola rektora és Kovács György, az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) elnöke aláírta a műsorszolgáltatási szerződést. A Nemzeti Hírközlési Hatóság Frekvenciaengedélyezési Osztálya 2005. január 10-én adta ki a frekvenciakijelölési határozatot. A sugárzáshoz szükséges antennát február 2-án telepítették. A Berzsenyi Rádió február 18-i keltezéssel kapta meg a rádióengedélyt.

Velics Gabriella főiskolai adjunktus, a rádió főszerkesztője így beszélt a kezdetekről: „2004 őszétől folyamatosan heti egy napon adást mímeltünk. Gyakoroltak a stábok, a technikus, és mi mindannyian, időközben körvonalazódtak a rádiós szerepek, az egyes emberek által betöltött funkciók. A 2005 tavaszi félévétől pedig az önkéntesek mellett három csoportnyi hallgató óra keretében foglalkozott a rádióval, készített műsorokat, tanult vágni, mikrofonba beszélni: vagyis rádiózni. A valós idejű próbaadások során szerzett rutinnak is köszönhetően semmiféle különösebb izgalmat nem okozott, hogy április 5-én először voltunk hallhatók az ’éterben’. Mindenki tette a dolgát.” Időközben a rádió filozófiája mit sem változott: a személyközpontúságot és a nyitottságot tartja a legfontosabbnak a szabad kommunikáció előmozdítása érdekében. A rádió műsorkínálatában kulturális, tudományos, közéleti és szórakoztató műsorok egyaránt megtalálhatók, melyeket hallgatók készítenek hallgatóknak. Ugyancsak említésre méltó, hogy a Berzsenyi Rádió nem profitorientáltan, hanem kisközösségi rádióként működik. Olyan típusú rádió, mely egy adott közösséghez szól és vételkörzetét tekintve erősen korlátozott. Az ORTT meghatározása szerint a kisközösségi rádiózás célja, hogy lehetővé tegye olyan rádiók működtetését a kistelepüléseken és a kisebb közösségekben, amelyekben nem lehetséges egy helyi rádió gazdaságos működtetése, de a helyi közösség igényelné egy neki szóló rádióadó létét, valamint, hogy lehetőséget nyújtson azon intézményeknek, amelyek a rádiózással egy speciális hallgatói kör igényeit elégítenék ki. Az elmúlt öt évben nem maradtak el az eredmények sem, a rádió munkatársai több rangos szakmai díjat is magukénak tudhatnak. 2006-ban a szerkesztőség harmadik helyezést ért el a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete (DUE) országos diákújságíró és diákrádiós pályázatán. 2008-ban egy szintén a DUE által kiírt országos diákmédia pályázaton Wein Dóra második, Fülöp Orsolya harmadik helyezett lett, Velics Gabriella munkáját pedig az év felkészítő tanára díjjal ismerték el. Az őszi félévben a keddenként, szerdánként és csütörtökönként 16 és 19 óra között hallható műsorokat a Savaria Egyetemi Központ közel hatvan diákja készíti. Nemcsak kommunikáció, illetve intézményi kommunikátor szakosok, hanem az egyetem más szakjain tanuló önkéntesek is. Időközben megújult a Berzsenyi Rádió honlapja (www.berzsenyiradio.hu), az új megjelenés Báthori Mátyás, kommunikáció szakos végzős hallgató munkája.