Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=789&format=html&edition_id=40
A nyugati szórványban magyar nyelvet tanítók módszertani továbbképzése
Lampert Bálint
tanársegéd
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
Augusztus 23–30-ig rendezte meg Győrben a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Neveléstudományi Intézete a nyugati szórványban magyar nyelvet tanító pedagógusok módszertani stúdiumát.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával nyolcadik alkalommal megrendezett tanfolyamra ebben az évben hét országból: Angliából, Ausztriából, Brazíliából, Németországból, Kanadából, Lengyelországból és Svédországból érkeztek olyan pedagógusok, akik a nyugati szórványban különböző szerveződési formákban működő iskolákban tanítják a magyart. A szakképzett vagy munkájukat önként, diploma nélkül végző óvónők, tanítók, tanárok vállalták, hogy egy hétre reggel kilenctől este hatig, de inkább 8-tól 10-ig, ismét beülnek az iskolapadokba, s részt vesznek az elméletet és gyakorlatot remek arányban vegyítő továbbképzésen.

Kovátsné dr. habil Németh Mária intézetigazgató nyolcadik alkalommal vezette, irányította a győri továbbképzést. Munkatársaival együtt a nagyon intenzív hét napon biztosította a tanfolyam zavartalan lebonyolítását.

A továbbképzés szakmai elismerését jelzi, hogy a pedagógusok jelentős része évek óta visszatérő résztvevője a képzésnek, mert a projektszemléletű munkában folyamatosan gazdagodnak. A képzés további erőssége a szervezők kiváló munkája mellett, az előadók szakmai hozzáértése, a programok magas színvonala és változatossága, az elmélet és gyakorlat közötti jó arány.

Ebben az évben különösen izgalmas programot állított össze a továbbképzés főszervezője: Kovátsné dr. habil. Németh Mária intézetigazgató. Az idei továbbképzés egyik fő újdonsága, hogy bátrabban merített a természettudományos ismeretekből. Prof. Dr. Mátyás Csaba (NYME-EMK) akadémikus Föld, ég és az élet címmel a globális felmelegedés várható veszélyeiről és a lehetséges megoldásokról tartott előadást, míg Dr. Cseh Sándor dékán (NYME-AK) a csillagászat és kreativitás éve kapcsán volt a továbbképzés vendége. Az általában bölcsész beállítottságú tanároknak ezek az órák nagyon sok hasznos ismeretet adtak.

A stúdium középpontjában azonban a magyartanítás módszertana állt. Ehhez kapcsolódóan a résztvevők A magyar, mint idegen nyelv; A játékpedagógia; Az Őrszavak a gyakorlatban; Az anyanyelv oktatásának módszerei; Magyarságismeret – térképismeret; A magyar népzene; Pedagógiai gyakorlat és mentálhigiéné; Módszervásár és Művészetterápia témákban mélyíthették el tudásukat. A pedagógiai és szakmódszertani témákban vendégeink voltak: Dr. habil Vass Vilmos egyetemi docens (ELTE), Prof. Dr. Bárdos Jenő egyetemi tanár (PE), valamint Dr. Kiss Gábor a Tinta Kiadó igazgatója.

A 2009 márciusában elindított Őrszavak internetes folyóirat több munkatársa is részese volt a továbbképzésnek. Ez a magyarságismereti tanításmódszertani e-folyóirat a szórványban élőknek szól olyan írásokkal, melyek bővíthetik pedagógiai tudásukat, modern módszertani ismereteiket, valamint színesíthetik tanítási eszköztárukat.

Az Őrszavak folyóiratot a Tanítástan rovatvezetője Kovátsné dr. habil Németh Mária gyakorlati foglakozás keretében mutatta be. A foglakozás során a kollégák kiscsoportos munkaformákban számítógépek és internet segítségével az egyes rovatokon belül feladatokat oldottak meg az Őrszavak honlapján. A feladat elvégzésének tapasztalatait, és ezzel együtt a honlap erősségeit és az esetleg módosítási javaslatait közösen beszélték meg. Ezzel a módszerrel a foglakozás két legfontosabb célja - az Őrszavak gazdag tartalmának alapos megismertetése és felhasználóbarátabbá tétele - sikeresen megvalósult.

A szakmai programot felnőtteknek szóló bábszínházi előadás, irodalmi est, könyvbemutatók, népdaléneklés, és a borkultúrába való betekintés, borkóstolás, valamint egy csodás Balaton-felvidéki kirándulás tette teljessé.

A hét második felében a továbbképzés egy Győr melletti panzióban folytatódott, ahol a kistérségi kulturális és gazdasági élet tervezését, főbb eseményeit közvetlen tapasztalat útján ismerhették meg. Ebben az évben Csorna polgármestere és oktatási felelőse fogadta csoportot, akik aktív részvételükkel a programokat is megtisztelték. Köszönet érte.

A pozitív hozzáállás a résztvevők részéről is tapasztalható volt, jól működő közösséget alkottak, ahol a közös munkán túl mindenki tudott népdalokat énekelni, és tudott örülni a közös éneklésnek. A továbbképzés sikerességét bizonyítja a kollégák programértékelése is, melyek közül néhányat idézünk: „Nem egy program után éreztem úgy, hogy ez volt a legjobb előadás”; „Mint Petőfinél a szó és tett, olyan egységben volt a továbbképzésben a tartalom és forma”; „Kicsit szoros volt a program, de élménygazdag. Az esti programok is kiegészítették a nappali előadásokat, bevezettek a magyar kultúrába, ami az oktatás része kell, hogy legyen”.

A résztvevők külön köszönetüket fejezték ki Király Annamária főtanácsos asszonynak, Wurst Erzsébet a NYEOMSZSZ oktatási felelősének, Kovátsné dr. habil.Németh Máriának és mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult a módszertani továbbképzés sikeréhez.

”Magyarnak lenni nem állapot, hanem feladat...” (Márai)