Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=792&format=html&edition_id=40
Környezetvédelmi Világnap Ravazdon
Lampert Bálint
tanársegéd
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
1972 óta június 5-e a Környezetvédelmi Világnap. Jelentős ünnep. Az idei évben is ravazdi Erdei Iskolai Oktatóközpontban regionális rendezvényt szerveztünk a környezettudatosság erősítése érdekében.

A programot az „Együtt a környezetért!” kampánysorozat részeként hirdettük meg, amelynek megvalósításához a NYME Apáczai Kar Neveléstudományi Intézete nyert támogatást az Új Magyarország Fejlesztési Terv KEOP-6.1.0/A-2008-0047 (A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok) pályázatán.

A programot Kocsis Mihály vezérigazgató-helyettes úr nyitotta meg, aki köszöntőjében a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. másfél évtizedes kiemelkedő környezeti nevelési tevékenységének fontosságára, valamint az erdésztársadalom tartamos erdőgazdálkodás iránti elkötelezettségére hívta fel a vendégek figyelmét.

A programon tapolcai és győri iskolák osztályai vettek részt tanáraikkal. Ez alkalommal a diákok ismereteket szereztek a vízvédelem-ivóvízvédelem fontosságáról, a vízvizsgálat módszereiről, játékos feladatok során a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlati ismereteit sajátították el, az energia témakörben az energiatakarékosság, valamint a megújuló energiák felhasználásának otthoni lehetőségeiről gyarapították tudásukat. A természetvédelemmel való átfedésben a madárvédelem színesítette a programokat. A nagy érdeklődés övezte tevékenységekben vendégeink voltak a Pannon-Víz Zrt. és a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. szakemberei.

Az Erdei Iskolai Oktatóközpont a kezdetektől komplex programokat kínál az iskolás csoportoknak, ezért ebből a kampányból sem hiányozhattak a kézműves foglalkozások, melyek keretében különféle természetes anyagok (fa, gyapjú, agyag) míves felhasználásának gyakorlati fogásait próbálhatták ki a gyerekek a szakma mestereinek segítségével. A sikeres kampányra emlékeztet majd az a tábla, melyet Simon László fafaragómester (Ravazdi Erdészet) rajzolt fel előzetesen, majd a gyerekek a kézműves program során fokozatosan faragtak ki.

Az „Együtt a környezetért!” kampánysorozat projektvezetője Kovátsné dr. habil Németh Mária intézetigazgató személyesen nem tudott a programon részt venni, mert a környezeti nevelési területen végzett két és fél évtizedes oktatói munkásságáért, különösen a környezetpedagógiai doktori program kidolgozásának elismeréséért, a Környezetünkért Emlékplakettet vette át Szabó Imre környezetvédelmi minisztertől. A kitüntetésre a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. terjesztette fel.

A kampánysorozat következő ravazdi állomása az őszi Erdők Hetéhez kapcsolódik, melynek központi témája a tartamos erdőgazdálkodás lesz.