címlap interjú krónika kultúra alapállás reflex humor sport In memoriam vers - nemvers hagyományaink korábbi számaink[PDF változat letöltése]
{edition_name}


{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c
fotó: %r (%R)

"}
Jövőre ismét ötéves, osztatlan képzés az erdőmérnöki szak
Sikerrel zárultak az Erdőmérnöki Karnak az egységes, osztatlan erdőmérnök képzés visszaállítására irányuló törekvései.

Az elmúlt napokban az oktatási miniszter rendeletben tette közzé az erdőmérnöki szak képzési és kimeneti követelményeit, majd a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság jóváhagyta a szakindítási kérelmet.

Újra öt éves képzésként indulhat a Nyugat-magyarországi Egyetemen az erdőmérnöki szak a 2010/2011. tanévtől - áll az Erdőmérnöki Kar napokban kiadott közleményében. A következő tanévtől az oktatás így ismét a 200 éves hagyomány alapján kialakult ökológiai-műszaki-ökonómiai hármas egységben kezdődhet meg. Az intézmény a tantervet a szakma javaslatainak figyelembevételével a közeljövőben véglegesíti. Az oktatási minisztérium javaslataival összhangban, a kar jövőbeni legfőbb törekvése az elitképzés irányába történő elmozdulás, ami a felvételi követelmények fokozatos emelését is jelenti. A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának ugyanis meggyőződése, hogy a szakma társadalmi megbecsüléséhez és felemelkedéséhez a követelmények és a színvonal emelésével járulhat hozzá. Az oktatást és a kutatást két évszázad hagyományaival és tapasztalataival megalapozó soproni erdőmérnöki szak azon kevesek közé tartozik, amelyek országos beiskolázást végeznek. A jövőben azok a természet iránt érdeklődő diákok, aki a Nyugat-magyarországi Egyetem erdőmérnöki szakán szeretnék folytatni egyetemi tanulmányaikat, az érettségi vizsga után ötéves, megszakítás nélküli képzésre nyernek felvételt és tanulmányaik sikeres befejezését követően a mesterszakkal egyenértékű oklevelet kapnak, miközben nem kell tanulmányaik alatt felvételi eljárást kezdeményezniük. Azt is érdemes tudni, hogy a munkaerőpiac igényeinek megfelelő számú tervezett hallgatói létszám következtében a végzettek elhelyezkedési lehetőségei ma is kiválóak.