Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=798&format=html&edition_id=40
Jövőre ismét ötéves, osztatlan képzés az erdőmérnöki szak
Csiha Tünde Noémi
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
Sikerrel zárultak az Erdőmérnöki Karnak az egységes, osztatlan erdőmérnök képzés visszaállítására irányuló törekvései.

Az elmúlt napokban az oktatási miniszter rendeletben tette közzé az erdőmérnöki szak képzési és kimeneti követelményeit, majd a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság jóváhagyta a szakindítási kérelmet.

Újra öt éves képzésként indulhat a Nyugat-magyarországi Egyetemen az erdőmérnöki szak a 2010/2011. tanévtől - áll az Erdőmérnöki Kar napokban kiadott közleményében. A következő tanévtől az oktatás így ismét a 200 éves hagyomány alapján kialakult ökológiai-műszaki-ökonómiai hármas egységben kezdődhet meg. Az intézmény a tantervet a szakma javaslatainak figyelembevételével a közeljövőben véglegesíti. Az oktatási minisztérium javaslataival összhangban, a kar jövőbeni legfőbb törekvése az elitképzés irányába történő elmozdulás, ami a felvételi követelmények fokozatos emelését is jelenti. A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának ugyanis meggyőződése, hogy a szakma társadalmi megbecsüléséhez és felemelkedéséhez a követelmények és a színvonal emelésével járulhat hozzá. Az oktatást és a kutatást két évszázad hagyományaival és tapasztalataival megalapozó soproni erdőmérnöki szak azon kevesek közé tartozik, amelyek országos beiskolázást végeznek. A jövőben azok a természet iránt érdeklődő diákok, aki a Nyugat-magyarországi Egyetem erdőmérnöki szakán szeretnék folytatni egyetemi tanulmányaikat, az érettségi vizsga után ötéves, megszakítás nélküli képzésre nyernek felvételt és tanulmányaik sikeres befejezését követően a mesterszakkal egyenértékű oklevelet kapnak, miközben nem kell tanulmányaik alatt felvételi eljárást kezdeményezniük. Azt is érdemes tudni, hogy a munkaerőpiac igényeinek megfelelő számú tervezett hallgatói létszám következtében a végzettek elhelyezkedési lehetőségei ma is kiválóak.