Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=804&format=html&edition_id=40
Gidai Erzsébet Terem
Dr. Wilfing János
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
A soproni közgazdász képzés alapító dékánjáról Prof. Dr. Gidai Erzsébetről nevezte el az egyetem Közgazdaságtudományi Kara az Erzsébet utcai campus bordó auditóriumát.

Prof. Dr. Székely Csaba dékán javaslatára, a Kari Tanács határozatában rögzítette, hogy dékán asszony halálát követően egy évvel a két új nagy előadóterem egyike - melynek bejárata a szobájával szemben volt – ezt követően viselje Gidai Erzsébet nevét.

A professzor asszonynak köszönheti a kar a megalakulását. Ő volt az, aki fáradhatatlan és kitartó munkával felállította a tanári kart, előkészítette és megvalósította mind a szak, mind pedig a kar akkreditációját. Felépítette a teljes képzési vertikumot, a felsőfokú szakképzésektől a doktori iskoláig. Munkatársai, az egyetem, valamint Sopron városa segítségével fokozatosan megoldotta a kar elhelyezését, infrastruktúrájának biztosítását. Így jöhetett létre az Erzsébet utcában a közgazdász campus. Ennek kiteljesedése volt az udvar beépítése, ahol megvalósulhatott egy impozáns közösségi tér, egy mélygarázs, valamint két több mint 200 fős előadóterem.

Az ünnepélyes teremavatásra 2009. augusztus 19-én került sor. A kar jelenlegi, újjáválasztott dékánja, prof. Dr. Székely Csaba ismertette prof. Dr. Gidai Erzsébet életútját, eredményes szakmai tevékenységének főbb területeit. Méltatta oktató és kutató tevékenységének jelentősebb állomásait, eredményeit. Kiemelte ezek közül az egészség-gazdaságtan és a jövőkutatás területét, ahol elismert nemzetközi szaktekintélyként tartották számon. Egyik megteremtője és kidolgozója volt a hazai orvos- és gyógyszerészközgazdász képzésnek.

Dékán úr avató beszédét követően hagyományteremtő díjátadásra került sor. Első alkalommal adták át a Dr. h.c. dr. Dézsy József által alapított – ezer euróval járó – Dézsy-díjat. Az egészség-gazdaságtan témakörében írt értekezésével Dr. Fekete Béla szívsebész, a kar doktorandusza nyerte a meghirdetett pályázatot, s vehette át az elismerést az adományozótól.

Az ünnepség lezárásaként került felavatásra a terem bejáratánál elhelyezett emléktábla, amely emlékezteti a belépőket a felejthetetlen karalapítóra.

A nyári szabadságolási időszak ellenére számos résztvevő emlékezett a kar alapító dékánjára, köztük a finn testvérváros Seinejoki küldöttsége is a polgármester úr vezetésével.