Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=821&format=html&edition_id=40
In memoriam Dr. h.c. Dr. Kató Ferenc
Prof. Dr. Lett Béla
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
2009. szeptember 6-án hosszantartó betegség után, életének 78. évében elhunyt Prof. Dr. Kató Ferenc, a Göttingeni Georg-August Egyetem professzora, a Nyugat-magyarországi Egyetem tiszteletbeli doktora, honoris causa cím birtokosa.

Erdőmérnöki tanulmányait Sopronban kezdte 1952-ben, oklevelét a Göttingeni Georg-August Egyetem Erdészeti Karán szerezte meg 1959-ben. 1963-ban Hannoverben tett államvizsgát. A Szövetségi Biológiai Kutatóintézet Erdei Növények Betegségei részlegében tudományos munkatársként dolgozott 1963-1966 között.

Promotio, Dr. forest címet szerzett a Göttingeni Egyetem Erdészeti Karán 1967-ben.

A Göttingeni Egyetem Erdészeti Üzemgazdaságtani Tanszékén tudományos asszisztensként tevékenykedett 1964-1974 között. 1973-ban Erdészeti üzemgazdaságból habilitált.

1974-ben kinevezték akadémiai tanácsosnak, majd akadémiai főtanácsos lett a göttingeni Üzemgazdaságtani Tanszékén. 1976-ban címzetes egyetemi tanárrá, 1979-ben pedig rendes egyetemi tanárrá nevezték ki.

Oktatási és kutatási tevékenységének súlypontját az erdőérték-számítás, a befektetés-számítás és az operációkutatás kérdéskörei képezték.

Az Erdészeti és Faipari Egyetemtől 1989-ben egyetemi tiszteletbeli doktori címet (honoris causa) kapott.

Kató professzor úr hosszú időn keresztül szoros kapcsolatot ápolt az Erdészeti és Faipari Egyetemmel. Mint az egyetemek közötti együttműködés szervezője, sok oktatónak segítette a göttingeni tanulmányait, tanfolyamait, tanulmányútjait. A kiutazási lehetőségek biztosítására aktívan szervezte a göttingeni kollégák magyarországi látogatását, sokan az ő közreműködésével ismerték meg a magyar erdőgazdálkodást, a magyar erdészeket.

A rendszerváltás időszakában tapasztalatait a magyarországi erdészeti ökonómia szolgálatába állította, az erdészeti szakirányítás számára hasznos tanácsokat adott, az útkeresésben az erdőgazdálkodási vezetés számára eligazítást nyújtott. Az erdőmérnökképzésben jelentős többletmunkát vállalva németországi oktatása mellett Sopronban is előadásokat tartott az Erdészeti Üzemgazdaságtan témakörében, amelyhez jegyzetet állított össze 1991-ben. Különösen fontos volt az erdőérték-számítási kutatásainak ismertetése, amellyel új lendületet adott a diszciplína művelésének, például a csoportos gyérítések számítógépes szimulációs programjával.

Az Üzemtan Tanszék tevékenységét segítő, 1994-ben alakított Tudományos Tanács munkájában aktívan részt vett, németországi tapasztalatainak átadásával értékes segítséget nyújtott az alakuló Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola tanácsadó bizottsága számára.

Baráti segítő tevékenysége eredményeként az Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszéket már a 90-es években befogadták a német nyelvterületen működő erdészeti ökonómiával foglalkozó tanszékek és kutatóintézetek együttműködésébe, biztosította a magyar kollégák részvételét a „Forstökonomisches Kolloquium”-okon.

Tudományos tevékenységét számos publikáció jelzi, az erdőérték számítás világszerte ismert kutatója és oktatója volt.

Nyugodjék békében!

Emlékét kegyelettel megőrizzük.