Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=822&format=html&edition_id=40
In memoriam László László
Dr. Tenk Antal
professor emeritus
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
A VIVAT ACADEMIA leglelkesebb tudósítóját veszítette el 2009 augusztusában. Az utóbbi években alig jelent meg olyan lapszámunk, amelyikben ne lett volna László Lászlótól legalább egy írás.

Minden érdekelte, mindenütt igyekezett jelen lenni és biztosak lehettünk abban, hogy már az esemény másnapján hozza a közel száz éves írógépén saját kezűleg legépelt tudósítását. Magunk között csak így neveztük: a kari krónikás. Júliusban még bent járt az irodámban és jelezte, hogy az augusztus 20-i városi ünnepségről feltétlenül szeretne tudósítani. Akkor már nagyon gyengének látszott. A sors nem engedte meg, hogy a beígért írását elkészítse. Augusztus 26-án vettünk tőle végső búcsút az óvári temetőben.

László László 1924. július 13-án született Kókán. Agrármérnöki diplomáját 1948-ban szerezte Mosonmagyaróváron. Rövid ideig telepvezető agronómusként dolgozott, de már egész fiatalon a tanári hivatást választotta. 1950-től Kalocsán, majd Mosonmagyaróváron (1951-55), illetve Csornán (1955-63) gazdasági tanár. Gazdasági szaktanári képesítését 1958-ban szerezte Budapesten. 1963-ban került a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskolára, ahol a Termelésfejlesztési Osztályon tudományos munkatárs, majd 1965-től nyugdíjazásáig a Géptani Tanszéken ugyancsak tudományos munkatársi beosztásban tevékenykedett. Közben továbbképezte magát: 1966-ban öntöző szakmérnöki-, 1977-ben pedig okleveles növénytermelési rendszerszakmérnöki diplomát szerzett. 1970-ben egyetemi doktori fokozatot szerzett a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen. 1984-ben ment nyugdíjba.

Igazi társasági, közéleti ember volt, aki nélkül nem lehetett elképzelni egyetlen intézményi, vagy városi rendezvényt sem. Minden érdekelte, mindenről tudni akart, és ha már jelen volt valahol, akkor arról írásos tudósítást készített. Az írásairól készült lista ismeretében tudom, hogy pályafutása alatt ezernél több írása jelent meg a legkülönbözőbb lapokban itthon és külföldön. Munkáját a „Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója”, „KGM miniszteri elismerő oklevél” és a „Haza Szolgálatáért Érdemérem” arany fokozata kitüntetésekkel ismerték el.

Dr. László Lászlónak ezúton köszönjük meg önzetlen, lelkes munkáját a VIVAT ACADEMIA olvasói és Szerkesztő Bizottsága nevében. Emlékét megőrizzük.

professor emeritus