címlap interjú krónika kultúra alapállás reflex humor sport In memoriam vers - nemvers hagyományaink korábbi számaink[PDF változat letöltése]
{edition_name}


{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c
fotó: %r (%R)

"}
PhD-hallgatók és doktorok a GAZDÁLKODÁSBAN
A GAZDÁLKODÁS Szerkesztőbizottsága és Baráti Köre, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának Gazdaságtudományi Intézete 2009. október 16-án PhD-hallgatók és doktorok a GAZDÁLKODÁSBAN címmel rendezett konferenciát Mosonmagyaróváron.

A folyóirat az agrárökonómia aktuális témáinak, kutatási eredményeinek ismertetése révén járul hozzá a szakma ismertségének és elismertségének növeléséhez.

„Küldetésünknek tekintjük, hogy az ökonómiai szakterülettel foglalkozó pályakezdő oktatóknak, kutatóknak lehetőséget adjunk publikációik megjelentetéséhez, hozzájárulva ezzel a vidéki térségek felemelkedéséhez és anyanyelvünk műveléséhez, megőrzéséhez”- mondta el nyitó beszédében Dr. Csete László, a folyóirat főszerkesztője.

Dr. Csete Lászlót, a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar díszdoktorát a PhD-hallgatók tudás és kapcsolati tőkéjének növeléséhez nyújtott segítségéért és egyúttal 80. születésnapja alkalmából is köszöntötték a mosonmagyaróvári oktatók.

A megnyitót követő szekcióüléseken

- A gazdaságmatematikai módszerek

- Új feltételek-változó környezet az EU csatlakozást követően

- A mezőgazdasági termelés speciális kérdései

- Marketing feladatok a mezőgazdasági termékek piacán

- A vidék fenntarthatóság néhány aspektusa

témakörökben hangzottak el előadások és zajlottak műhelybeszélgetések.

Miholicsné Orbán Katalin – Troján Szabolcs

fotó: Troján Szabolcs