Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=853&format=html&edition_id=41
In memoriam Kozma István
Kovácsné Dr. Gaál Katalin
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
Kozma István 1963-2003 között volt az Agrártudományi Főiskola (a későbbi Mezőgazdaságtudományi Kar) Állattenyésztéstani Tanszékének oktatója, ahonnan 2003-ban egyetemi docensként vonult nyugdíjba. Hosszantartó, súlyos betegség után 2009. november 2-án hunyt el. November 6-án kísértük utolsó útjára a mosonmagyaróvári temetőben.

Dr. Kozma István 1934. május 31-én született a mai Szlovákia területén, Muzslán. Alapiskoláit ott végezte, majd a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerzett 1958-ban okleveles mezőgazdasági mérnöki diplomát. Ebben az évben a Dorogi Járási Tanács előadója, majd 1959 és 1961 között a Tatai Tangazdaságnál agronómusi feladatokat látott el. 1961-től két évig a Csornai Mezőgazdasági Technikum tanára. 1963-ban került a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskolára, ahol kezdetben tanársegéd, majd adjunktus, és később egyetemi docens. 1968-ban Gödöllőn egyetemi doktori címet szerzett. Disszertációjának címe: „A zsúfoltság okozta károsság mértékének megállapítása a baconhizlalás során”. Egyetemi oktatóként és kutatóként a sertéstenyésztés volt a fő profilja. Ebben a témakörben készült kandidátusi értekezése is „Az eltérő tartásmódok hatása a tenyésztésbevételi korra és a selejtezésre nagy fehér hússertéseknél” címmel, melyet az MTA-TMB-nál 1982-ben sikeresen megvédett. Számos tudományos közleménye is főképpen a sertések tartási körülményeivel foglalkozik. Jó gyakorlati tapasztalatokkal bíró oktató volt, amit a hallgatók felé, munkássága során, mindvégig az ismeretátadásban kamatoztatni tudott. 2003-ban vonult nyugállományba, és 40 éves oktatói tapasztalatait még két évig továbbra is óraadóként élvezhették a hallgatók.

Kozma István különleges empátiával rendelkezett kollégái és a hallgatók iránt. Számára megoldhatatlan kérés és kívánság ebből az irányból nem érkezhetett. Családcentrikusság és az oktatás iránti mély alázat jellemezte munkásságát.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Kovácsné Dr. Gaál Katalin

intézetigazgató