Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=863&format=html&edition_id=42
Tenk Antal professor emeritust Révai Emlékéremmel tüntették ki
By Dr. Kőrös Erzsébet középiskolai tanár
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
„2009. december 5-én került sor a győri Révai Miklós Gimnázium hagyományos év végi ünnepségére. Ebből az alkalomból adták át Dr. Tenk Antal professor emeritusnak a 2009. évi RÉVAI EMLÉKÉRMET, amit a Révai Miklós Gimnázium Baráti Köre az iskolában végzett és pályájukon sikeres diákjai részére alapított még 1988-ban. Az emlékérmet Horváth Péter, a gimnázium igazgatója adta át és röviden méltatta a díjazott tevékenységét. Az ünnepségen Tenk Antal „Globális klímaváltozás és a mezőgazdaság” címen tartott előadást a megjelent tanárok és diákok részére.

Tenk Antallal 1953-57 között egy osztályban tanultunk a Révai Miklós Gimnázium háború utáni első nyelvi (orosz) tagozatos osztályában. „Válogatott társaság” volt az osztályunk, az általános iskolákból igyekeztek oda a legjobbakat felvenni. Nem véletlen, hogy érettségi után a 26 fős osztályból kivétel nélkül mindenki továbbtanult, és diplomát szerzett. Emlékszem, Tenk Tóni a négy év során végig erdőmérnöknek készült, és 1957-ben Sopronba, az akkori Erdőmérnöki Főiskolára jelentkezett. Ahogy azt későbbi elbeszéléséből tudom, akkor (majd 1958-ban még egyszer) helyhiányra hivatkozva utasították el felvételi kérelmét, pedig 1957-58 között egy évig fizikai munkásként a Kisalföldi Állami Erdőgazdaság győri fűrésztelepén dolgozott úgy gondolván, hogy az majd „piros pontot” jelent a felvételnél. (Lehet, hogy jelentett, de még az is kevés volt az ún. E-kategória „ellensúlyozására”, ahová a kisiparos édesapa foglalkozása miatt sorolták). Végül 1958-ban a mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémiára (a későbbi Agrártudományi Főiskolára) nyert felvételt, ahol 1962-ben szerzett okleveles agrármérnöki diplomát.

Az abban az időszakban kötelezően előírt szakmai (termelési) gyakorlat után 1964-ben került vissza Alma Materébe egyetemi tanársegédnek. Az elmúlt 45 év alatt végigjárta az oktatói ranglétra valamennyi fokát, 1992-ben nevezték ki egyetemi tanárrá. Tizenöt éven át volt a Mezőgazdaságtudományi Kar oktatási dékánhelyettese. Intézetigazgatói és tanszékvezetői feladatot látott el évtizedeken keresztül. 2001-2003 között a Nyugat-magyarországi Egyetem oktatási és intézményfejlesztési rektorhelyettese. Ebben az időszakban fél évig – megbízottként – az egyetem győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Karának dékánja volt.

2008. november 21-én az egyetemen jelen voltam Tenk Antal 70. éves születésnapi ünnepségén, ahol az osztályunk nevében köszöntöttem. Tulajdonképpen az ott elhangzottakból alkothattam teljes képet az ünnepelt életútjáról. Ott tudtam meg, hogy szerteágazó oktatói-kutatói és oktatásszervezői tevékenységét az elmúlt néhány évben milyen rangos kitüntetésekkel, díjakkal ismerték el. A kitüntetések sorát időben a „Győr-Moson-Sopron megye közoktatásáért Péterfy Sándor-díj” nyitotta meg (2003). Ezt követte 2004-ben a „Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje”, majd még ugyanebben az évben elnyert „Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Oktatója” cím. Az egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Karától ebben az évben kapta meg az Apáczai Emlékérem arany fokozatát. 2005-ben kapta meg a „Pro Urbe Mosonmagyaróvár” kitüntető címet. Megható volt látni azt az örömet, amikor a születésnapi ünnepségen Dr. Faragó Sándor professzortól, az egyetem rektorától és Dr. Schmidt Rezső professzortól, a mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar dékánjától átvette a „professor emeritus”-szá történő kinevezéséről szóló okmányt. Ezen az ünnepségen történt az is, hogy Sopron – ötven év múltán – „rehabilitálta” Őt: Dr. Náhlik András professzor, az Erdőmérnöki Kar dékánja ott avatta „tiszteletbeli erdőmérnökké”, és adta át az erről szóló oklevelet. Ezt a szép „sorozatot” 2009 januárjában, a Magyar Kultúra Napja alkalmából kapott „Apáczai Csere János Díj” zárta.

A Révai Miklós Gimnázium Baráti Körének vezetősége elé kerülő előterjesztésemben – az előbbiek mellett – az is szerepelt, hogy Tenk Antal folyamatos, aktív kapcsolatot tartott a gimnáziummal, volt osztálytársaival. Feleségével együtt valamennyi osztálytalálkozónkon jelen voltak. Az ötven éves érettségi találkozónkon valamennyi osztálytársnak, volt tanárainknak és a gimnázium igazgatójának egy-egy szép emléklappal kedveskedett. Nagyon büszke arra, hogy Fanni nevű unokája a Révai Gimnázium első osztályos tanulója.

Sikeres szakmai pályafutása és a gimnáziumhoz való szoros kötődése alapján úgy gondolom, hogy méltó tulajdonosa lesz a Révai Miklós Gimnázium Baráti Köre által alapított Révai Emlékéremnek. Pályája, élete példaként állhat a fiatal nemzedékek előtt.

Valamennyi osztálytársa nevében szívből gratulálok ehhez a szép elismeréshez. Kívánunk további sikereket és nagyon jó egészséget!

Győr, 2009. év karácsony havában