Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=864&format=html&edition_id=42
Környezetünkért Emlékplakett a Környezetpedagógia doktori program vezetőjének
By Lampert Bálint tanársegéd
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
A Környezetvédelmi Világnap alkalmából június 5-én a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium minden évben kitünteti azokat a személyeket és szervezeteket, akik a környezetünk érdekében kiemelkedő tevékenységet folytattak.

A Kisalföld Erdőgazdaság Zrt. az idei esztendőben a környezeti nevelés terén végzett tudományos tevékenységének, valamint az erdőgazdasággal való másfél évtizedes együttműködés elismeréseként felterjesztette Kovátsné dr. habil Németh Mária intézetigazgatót (NYME-AK Neveléstudományi Intézet) a Környezetünkért Emlékplakett kitüntetésre. Felterjesztők: Dr. Magas László vezérigazgató és Kocsis Mihály vezérigazgató-helyettes.

A másfél évtizedes együttműködés keretében a gyakorlatban is megvalósult a professzor asszony által megalkotott Erdőpedagógia, mint életmódstratégia projekt. Az országosan is egyedülálló összefogás eredményeként 1996-ban sikerült közösen létre hozni, és azóta is közösen működtetni az Erdei Iskolai Oktatóközpontot a Ravazdi Erdészeten, ahol évente 2800-3000 gyermek vesz részt erdei iskolai programokon.

A professzor asszony vezetésével megvalósított közös pályázatokkal, hazai és nemzetközi tudományos konferenciával és tanártovábbképzéssel lehetőség nyílt ennek a példa nélküli együttműködésnek a bemutatására, az Erdőpedagógia projekt elméletének és gyakorlatának széleskörű megismertetésére.

Szabó Imre környezetvédelmi miniszter a Környezetünkért Emlékplakettel Kovátsné dr. habil Németh Mária környezeti nevelési területen végzett két és fél évtizedes oktatói munkásságát, különösen pedig a Környezetpedagógia doktori program kidolgozását ismerte el a Mezőgazdasági Múzeumban rendezett ünnepségen.