Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=866&format=html&edition_id=42
Tanulmányút az EdTWIN-projekt keretében apáczais oktatóknak és hallgatóknak a bécsi EPS Dr. Leopold Zechner Iskolában
By Nagy Mónika NYME-AK
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
2009 decemberében az EdTWIN-projekt keretében második alkalommal nyílt lehetőség az Apáczai Csere János Kar német és angol műveltségterületű tanító szakos hallgatóinak és az Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék oktatóinak bécsi iskolában való hospitálásra.

A 43 fős csoport a 6-10 éves korosztály többnyelvű képzésének tanórai megvalósításával ismerkedett a tanulmányút során. Az Európai Alapozó Általános Iskolában tanító tanárok számára az európai többnyelvűség elfogadtatása, az európai dimenziók megismertetése kiemelkedő cél.

A tanulmányutat hallgatóink így értékelték:

- Kovács Anna negyedéves tanító szakos hallgató

A bécsi iskolalátogatás kapcsán az tetszett, hogy nem a hagyományos frontális oktatási módszerrel dolgoznak, hanem csoportban. A gyerekeknek biztonságérzetet nyújtott, hogy a tanórákon a szakvezető és az osztályfőnök is jelen van. Különböző módszerekkel sajátítják el a diákok a tananyagot, sokkal inkább gyermekközpontú és gyakorlatias, mint a magyar oktatás. Éppen ezért úgy tapasztaltam, hogy a gyerekek is nyitottak, közvetlenek voltak. A képzésük során több európai kultúrával ismerkedhetnek meg, és az idegen nyelv oktatás is példaértékű.

- Saflánszky Sarolta negyedéves tanító szakos hallgató

Számomra nagy élmény volt ez a tanulmányút, sok tapasztalatot gyűjtöttem. Korábban Magyarországon is láttam hasonló kezdeményezéseket, de úgy gondolom, hogy ezeket a tapasztalatokat a hazai ismeretekkel ötvözve még nagyobb sikereket lehet elérni a pedagógiában. Az osztrák gyakorlatnál nagyon fontos tényező a tanár személyisége. A most megismert bécsi tanárokról úgy gondolom, hogy nyitott személyiségek és hitelesek, így sokkal közelebb kerülnek a gyerekekhez.

- Péter Ágnes negyedéves tanító szakos hallgató

Pozitív élményekkel gazdagodtam, nagyon sok újdonságot tapasztaltam ebben az iskolában. Különösen értékelendő az iskola gyerekközpontúsága, a diákok játszva tanultak meg praktikus és fontos dolgokat is. A teamteaching a nyelvtanulást segíti, több önbizalmat ad a gyerekeknek, ezt a módszert a magyarországi két tannyelvű iskolában is el tudom képzelni.

- Szokol Katalin angol műveltségterületes hallgató

Nagyon pozitív az a sokszínűség, amit a bécsi iskolában megvalósítanak. A befogadóképességet, az elfogadást az iskola abban is gyakorolja, hogy nemcsak a különböző nemzetiségű gyerekeket, hanem a kultúrájukat is befogadja, és megismerteti a többi diákkal. Az évenkénti hathetes nyelvtanulási időszak alkalmas arra, hogy az alsó tagozatos diákok egy idegen kultúra nyelvével, szokásaival megismerkedhessenek.

A gyakorló tanítóknak, valamint a leendő tanítóknak egyaránt ajánlom a hospitálást, tapasztalatszerzést a bécsi Európai Iskolában.

A tanulmányúton részt vevő hallgatók egyöntetű véleménye az volt, hogy szívesen dolgoznának a diploma megszerzése után a bécsi iskolában. A projekt keretében sikeres együttműködés alakult ki a partner intézménnyel, így a következő félévben 4 tanító szakos hallgató töltheti kötelező tanítási gyakorlatának egy részét a bécsi iskolában.