Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=877&format=html&edition_id=42
TDK a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karon
By Orbán Martina PhD-hallgató kari TDT-titkár
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
2009. november 23-án a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Karán Tudományos Diákköri Konferenciát rendeztek.

A tudományos diákköri tevékenység több mint fél évszázados hagyományra tekint vissza karunkon, ami túl azon, hogy segíti a különböző tudományos és szakmai műhelyek kialakulását, nagyszerű lehetőség arra, hogy egy adott témakörben a hallgató és az oktató együtt dolgozzon. Az idei év TDK-tevékenysége rendkívüli alkalom volt arra, hogy a végzős BSc-hallgatóink a decemberi államvizsga előtt diplomamunkájukat prezentálják. A hallgatók, ha később is szeretnének tudományos tevékenységet folytatni, akkor ez a munka rendkívül jó alapot biztosít a PhD-képzésben betöltendő időhöz. A TDK keretei között folytatott tevékenység kitartó, következetes munkán, folyamatos tanuláson és igazi megmérettetésen alapul. A szakmai tudományos sikerek elérése mellett megtanít a másik örömének örülni, az igényességre, a becsületességre, a kutatómunka nagyszerűségére.

E gondolatok jegyében köszöntötte a TDK konferencia megnyitóján Dr. habil. Varga László tudományos és külügyi dékánhelyettes és Dr. Gulyás László, a kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke a szép számban megjelent hallgatóságot.

A konferencián négy szekcióban – Állattudományi I., Állattudományi II., Élelmiszer- és Növénytudományi, – Gazdaságtudományi – 33 előadás hangzott el.

A részt vevő hallgatók megoszlása a következő volt: az 5 éves képzésből 7 fő, a BSc-képzésből 26 fő képviseltette magát. Az előadások színvonalasak voltak, és az agráriumban aktuálisan fontosnak vélt témákat dolgozták fel.

A konferencián a következő eredmények születtek:

Állattudományi I. Szekció:

I. helyezett: Fekete Pál Márk (III. évf. MMB): Bendővédett omega-3 készítmény etetésének hatása néhány bendőfermentációs paraméterre és a tejzsír zsírösszetételére

II. helyezett: Palkó Csaba (IV. évf. ÁMB): A nyugat-magyarországi régióban található Lahn-patak rehabilitációs munkálatainak hatása a víztest halállományára

III. helyezett: Ari Melinda (V. évf. AGR): Ikerellések vizsgálata hazai holstein-fríz tenyészetekben

Állattudományi II. Szekció:

I. helyezett: Nagy Katalin (II. évf. MMB): Szaporasági paraméterek vizsgálata a rábacsécsényi lapály törzstenyészetben

II. helyezett: Meller Anna (IV. évf. ÁMB): A lovak színének vizsgálata

III. helyezett: Mészáros Evelin (IV. évf. ÁMB): A fríz ló és a bardigiano ló tenyésztésének vizsgálata Magyarországon

Élelmiszer- és Növénytudományi Szekció:

I. helyezett: Kovács Mihály (III. évf. ÉMB): Élelmiszerek viszkozitásának hőmérséklettől és időtől való függését leíró matematikai összefüggések meghatározása

II. helyezett. Polgár Virág (V. évf. ÉMA): Az alapanyag-tej transzglutamináz –enzimmel történő kezelésének vizsgálata és félkemény sajtok gyártásában

III. helyezett: Farkas Barbara (V. évf. ÉMA): Funkcionális hatású tejtermékek előállítása mezofil tejsavbaktériumok és Spirulina (Arthrospira platensis) felhasználásával

Gazdaságtudományi Szekció:

I. helyezett: Vargová Zuzana (V. évf. GAM): A helyi termék, mint a vidékfejlesztés eszköze Magyarországon és Ausztriában

II. helyezett: Varga Mária (III. évf. GVB): A nyugat-dunántúli régió versenyképességének meghatározása foglalkoztatottsági mutatók alapján

III. helyezett: Pogátsa Ágnes (IV. évf. GVB): Magyarország és Finnország vidékfejlesztési programja és az együttműködés lehetőségei

HÖK különdíjban részesült minden szekcióban egy-egy fő: Nyárs Klaudia, Gergely Zita, Major Barbara, Kovács Ádám.

Első alkalommal az Agroinform szaklap is díjazta a legérdekesebb munkákat, és négy hallgatót tárgyjutalomban részesített: Izing Petra, Nemes Annamária, Szabó Márk, Horváth Tamara.

A szereplők nevében is köszönetet mondok a Kari Tudományos Diákköri Tanácsnak és az őt fős Bíráló Bizottság tagjainak, és végül, de nem utoljára Dr. Gulyás László egyetemi docens úrnak a Kari TDT elnökének, aki nem kevés időt áldozott arra, hogy ismét színvonalas konferencia tanúi lehettünk az Alma Mater öreg falai között.

Mégegyszer gratulálok a hallgatóknak, további sok sikert a tavaszi MÉTE-konferenciához!