Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=878&format=html&edition_id=42
Szlovák szaknyelvi képzés a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karon
By Miholicsné Orbán Katalin PR-munkatárs
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}

Szlovák szaknyelvi képzést indított a mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar a Felvidékről érkező magyar anyanyelvű hallgatóinak. A fakultatívan választható tárgy tanmene-

tében vidékfejlesztési, gazdasági, élelmiszertudományi, növény- és állattenyésztési témakörök egyaránt szerepelnek, kapcsolódva a mosonmagyaróvári karon oktatott különféle szakterületekhez.

„A szlovák szaknyelvi képzés elindításával kettős célt szeretnénk elérni: egyrészt a mezőgazdasági és élelmiszer-tudományi ismereteken túl többlettudáshoz juttatni a hallgatókat, mellyel jobban érvényesülhetnek a munka világában, másrészt segíteni kívánjuk őket abban, hogy visszatérhessenek a szülőföldjükre, szeretteik közelébe az egyetem elvégzését követően.” - beszélt a különleges szaknyelvi órák jelentőségéről Dr. Karácsony Péter egyetemi adjunktus, a képzés ötletgazdája és menedzsere.

„Korábban sok felvidéki magyar hallgató maradt itt Magyarországon az egyetemi tanulmányok befejezését követően, mert nem volt szlovák szakmai nyelvtudásuk. Mi azonban szeretnénk hazamenni és otthon munkát vállalni. Az egyetemi szaknyelvi óráknak köszönhetően nem csak szinten tarthatjuk a szlovák nyelvtudásunkat, de bővítjük a szókincsünket is.” - számolt be az egyedülálló nyelvtanulási lehetőségről Varga Zsuzsanna, a mosonmagyaróvári kar gazdasági agrármérnök szakos hallgatója.