Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=882&format=html&edition_id=42
Tudományos Diákköri Konferencia az Erdőmérnöki Karon
By Prof. Dr. Bartha Dénes a Kari Tudományos Diákkör elnöke Dr. Gribovszki Zoltán a Kari Tudományos Diákkör titkára
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
2009. december 2-án a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara – hagyományos módon – Kari Tudományos Diákköri Konferenciát rendezett. A konferencián két szekcióban (Környezettudományi, Természetvédelmi) csoportosítva hangzott el 13 részvevővel 12 előadás (szekciónként 6-6 előadás).

A résztvevők megoszlása az alábbi volt: erdőmérnök hallgató 4 fő, környezettan hallgató 2 fő, környezetmérnök hallgató 2 fő, természetvédelmi-mérnök hallgató 5 fő. Az előadások színvonalasak voltak és aktuális, fontos témákat dolgoztak fel általában a természetvédelem és a környezettudomány, valamint két esetben az erdőgazdálkodás szakterületeiről.

Sajnálatos módon idén a konferencián szereplő TDK-munkák száma csak 12 volt, szemben a tavalyi 24-gyel. A probléma valószínűleg több tényezős, de az egyik ok bizonyára az, hogy idén elmaradt az FVM Természeti Erőforrások Főosztályának támogatása, amely a tavalyi évben a dolgozatok témáinak kidolgozásához nyújtott pályázható formában hathatós segítségét. Ennek a támogatásnak tavaly jelentős mértékben volt köszönhető, hogy a benyújtott TDK-munkák száma a karon 2008-ban 20 fölé emelkedett. Ezúton is megköszönjük a TDK-konferenciát a 2009-es évben támogató 22 cég segítségét. (Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Andreas Stihl Kereskedelmi Kft., Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Dunaker Kft., EGERERDŐ Erdészeti Zrt., ÉSZAKERDŐ Zrt., Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség, HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt., HM Kaszó Erdőgazdaság Zrt., Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt., Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Mecseki Erdészeti Zrt., Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága, NYME Erdőmérnöki Kar, NYÍRERDŐ Zrt., Országos Erdészeti Egyesület, Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt., Soproni Tudós Társaság, ZALAERDŐ Zrt.). Jóvoltukból számos jutalommal távozhatott mindegyik résztvevő a TDK-konferenciáról. A díjak között a pénzjutalmakon kívül számos könyv és egyéb tárgyi jutalom szerepelt. Érdekesség, hogy erdei vendégházban, illetve vadászházban eltölthető hétvége is szerepelt a felajánlások között.

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre - egy kivétellel - az összes előadott dolgozatot javasoljuk. Értesüléseink szerint, a felsőoktatásban végzett TDK-tevékenység fontossága egyre növekedni fog. A TDK-munka jelentőségét támasztja alá a Nyugat-magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának II. része is, amely a Foglalkoztatási Követelményrendszert ismerteti. A Foglalkoztatási Követelményrendszer (2006. 12. 04. óta hatályos) 1. sz. függeléke, az oktatói, kutatói leterheltségről szól, itt. a „II. C. Minimálisan elvárható évi kutatási tevékenység mértéke” című részben található táblázat szerint az adjunktusok és tanársegédek esetében kétévenként egy TDK-dolgozat témavezetése, az egyetemi docensek esetében pedig évenként két TDK-dolgozat vagy egy doktori téma vezetése várható el. A jövőben igen fontos lenne, hogy oktatóink, nagyobb figyelmet fordítsanak a TDK-munkára, és minden évben, azoknak az oktatóknak, aki nem vezetnek doktori témát, legalább egy-két TDK-dolgozatot író hallgatója legyen.

Konferenciánkon az írásbeli dolgozatok és az előadások értékelése után a következő eredmény született:

Környezettudományi szekció

1. helyezett: Kósa Ildikó (KTSZ V. évf.) Összetett repedés rendszerek repedésirányainak meghatározása geoelektromos fizikai modellezéssel (Konzulens: Dr. Szalay Sándor tudományos főmunkatárs, MTA-GGKI).

2. helyezett: Szita Renáta (TVMSZ BSc.) Források vizsgálata a Szécsényi-dombság déli részén (Konzulens: Dr. Gribovszki Zoltán egyetemi docens, Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet; Harmos Krisztián területi felügyelő, Bükki Nemzeti Park).

3. helyezett: Ribiánszky József Gergely (EMSZ V. évf.) A biciklis turizmus és az erdőgazdálkodás kapcsolatának jogi, társadalmi vonzatai (Konzulens: Dr. Jáger László egyetemi docens, Erdővagyon-gazdálkodási Intézet).

Természetvédelmi Szekció

1. helyezett: Pálfy Tamás (TVMSZ BSc.) A Fekete-hegy vizes élőhelyeinek vizsgálata (Konzulens: Dr. Gribovszki Zoltán egyetemi docens, Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet, Dr. Király Gergely egyetemi docens, Növénytani és Természetvédelmi Intézet)

2. helyezett: Velekei Balázs (TVMSZ M.Sc.) Új adatok Sopron és környékének herpetofaunájához (Konzulens: Dr. Traser György egyetemi docens , Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet)

3. helyezett: Bátky Gellért Tibor (TVMSZ B.Sc.) Vízimadár monito-ring a Ferencmajori halastavakon (Konzulens: Dr. Winkler Dániel egyetemi docens, Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet)