Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=884&format=html&edition_id=42
In memoriam Dr. MOLNÁR ERNŐ (1934-2009)
By
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
Fájó szívvel búcsúzott nagy formátumú tanáregyéniségétől, Dr. Molnár Ernőtől a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kara december közepén.

Dr. Molnár Ernő 1956-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett földrajz-történelem szakon tanári diplomát, amelyet későbbiekben filozófia szakos előadó képesítéssel bővített. 1962-től 2002-ig negyven éven át volt a kar jogelődjének oktatója. 1975-től tanszékvezetői feladatokat látott el, majd 1987-1990 között főigazgatóként vezette az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolát.

A tanáregyéniség egyik erénye, hogy a tudomány azon területe iránt, amelyet művel alázattal elkötelezett, mindent megtesz a legújabb eredmények birtoklásáért, mindent megtesz a kutatás eredményességéért. Dr. Molnár Ernő élete ezt tükrözte, hisz pályafutása során kötődött a könyvhöz, így a könyvtárhoz, a dokumentumokhoz, így a levéltárhoz. E háttér mind időben, mind minőségben és tartalomban történő magas szintű igénylése vezette el az általa művelt tudományterületen elért eredményeihez, megcsodált, lenyűgöző tudásához. Mindezeket átszellemülten közvetítette tanítványai felé tanórákon, sok-sok győri tanár, orvos, mérnök, vezető beosztású értelmiségi felé pedig akkor, amikor a társadalmi szinten szervezett képzéseken, mint előadóval találkozhattak vele. Hallgatói szemléletüktől függetlenül megtalálhatták előadásaiban a hasznosítható ismereteket, egyéniségében felfedhették a szintetizáló, gondolkodó ember példaképét.

A töretlen kutatási vágy, az éles elme, a földrajz-történelem szak biztosította alapfelkészültség 1981-ben doktori fokozat megszerzéséhez vezetett, az általa jegyzett tanulmányok pedig bizonyítják, hogy a művelődéspolitikában, a munkásmozgalom történetében, később a filozófia speciális területein az etika, esztétika, a művészetesztétika, a filmesztétika területén a tudomány eredményeit gazdagította.

Dr. Molnár Ernő egyénisége is hozzásegítette az elmúlt 40 évben a kar jogelődjét, hogy teljes értékű felsőoktatási intézményként működjön. Széleskörű kapcsolataival, a közvetlenségéből fakadó szimpatizánsok segítségével az intézmény szakmai és társadalmi elismertségét máig hatóan elősegítette.

A tanár úrban a tanítvány erőteljes, magával ragadó, a lényeget látó és láttató mestert látott, aki rendkívüli munkabírással tette a dolgát, akinek szava a teljes biztonságot jelentette, aki következetes és igényes volt az órán, és ugyanilyen a számonkérésnél is. Aki kitartott elvei mellett, akit nem vezéreltek érdekek, azt tette, amiben tudott hinni, aki emelt fővel tudta fogadni a sikertelenséget és méltósággal a sikert. A tanítvány láthatta azt a tanárt, aki mozgósító erővel rendelkezett, amely erő megnyilvánult a katedrán, tanszéki konzultáción vagy éppen egy presszó teraszán.

Molnár Ernő tanár úr kedvessége munkatársaival, beosztottjaival, tanítványaival az emberségét, a segítő akaratát tükrözte. Ezt az emberséget tapasztalhatták meg munkatársai, amikor az intézmény egészének az irányítója volt. Az emberi sorsokat követő, a segítő, a felelősséget vállaló életvitele a végzett tanítványai sorsának figyelemmel kísérésében éppúgy megnyilvánult, mint a munkatársai iránt érzett felelősségben. Nála a barát mindenkor, jóban-rosszban barát volt.

Dr. Molnár Ernő főiskolai tanár úr, kollégánk munkába vetett hite, a töretlen elszántsága közben korunk egyik betegsége megviselte a szívét. Azt a szívet, amelynek erejéből a legtöbbet kaphatott, aki életében találkozott, kapcsolatba került vele.

Tisztelői, tanítványai, munkatársai, az Apáczai Csere János Kar dolgozói dr. Molnár Ernő tanár úr emlékét kegyelettel megőrzik, életútját