Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=896&format=html&edition_id=43
NÉMET NYELVTANI KISOKOS Egy digitális tananyag ismertetése
By Horváth Viktorné nyelvtanár NYME Apáczai Csere János Kar
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
„Meggyőződésem, hogy a leckéket a javasolt sorrendben feldolgozva nem csak a hallgatók német nyelvi ismeretei tökéletesedhetnek, hanem személyiségük is fejlődhet, mert az önálló tanulás, a feladatok feltöltési határidejének betartása, önmaguk ellenőrzése növelik a felelősségérzetüket és önfegyelemre nevelnek. „

Kérem, engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam. Az Apáczai Csere János Kar Idegen Nyelvi, Irodalmi és Kommunikációs Intézeti Tanszékén tevékenykedek nyelvtanárként. Német általános és szakmai idegen nyelvet tanítok turizmus-vendéglátás szakos hallgatóknak, illetve idegenforgalmi és vendéglátó ipari szakmenedzser képzésen tanulóknak.

A Turizmus-vendéglátás szakos hallgatók komoly nyelvi kimeneti követelményekkel néznek szembe. Két idegen nyelvből kell megszerezniük az európai referenciakeret szerinti B2 szintű (középfokú) szakmai nyelvvizsgát, vagy egy szakmai nyelvi középfokú nyelvvizsgát és egy felsőfokú (C1 szintű) általános nyelvvizsgát kell produkálniuk ahhoz, hogy majdan diplomájukat átvehessék.

A kontaktórák tapasztalatai azt mutatják, hogy még a szintfelmérők alapján a legjobb csoportba sorolt hallgatók nyelvtani tudása is kiegészítésekre, pontosításokra szorul. Napjaink trendje, a kommunikáció-központú nyelvtanítás sem nélkülözheti a lehetőség szerinti korrekt nyelvhasználatot. Hallgatóink diplomájuk birtokában olyan állásokra pályázhatnak, ahol az idegen nyelvű tárgyalóképesség elvárás. Elképzelhetetlen egy ilyen szituációban, hogy valaki a nyelvtan nehézségeivel küszködjön, miközben fontos gazdasági, marketing stb. kérdésekről tárgyal, hoz döntéseket.

Az első szemesztert többnyire A2- B1 szintű általános német nyelvi ismeretekkel kezdő hallgatók nyelvtudását fel kell fejleszteni szakmai ismeretekkel bővített B2 szintű nyelvtudássá. Ez rendkívül időigényes feladat, rendszeres készülést, állhatatos munkát követel meg hallgatótól és tanárától egyaránt. Számos szakmai ismeretet és a témaköröknek megfelelő szakszókincset kell a hallgatóknak elsajátítani, miközben a négy alapkészséget fejlesztjük (olvasott, illetve hallott szöveg értése, írás – és beszédkészség). Rejtetten ugyan, de mindenütt jelen van a nyelvtan, amely nélkül a szavakból nem lesznek értelmes mondatok.

Sajnos a kontaktórák szűkös időkeretei között kevés idő marad a nyelvtan tanítására, ezért dolgoztam ki egy, a kontaktórákkal kombinált digitális német nyelvtani tananyagot. Abból indultam ki, hogy a hozzánk érkező hallgatók bizonyos német nyelvi ismeretekkel már rendelkeznek, ezért a tananyag úgymond „újrakezdőknek” szól, akik meglevő ismereteiket rendszerezni, kiegészíteni, gyakorolni szeretnék. Az esetleges hiányok jórészt önálló tanulással, bizonyos időkeretek között ugyan, de azon belül tetszőleges időpontban pótolhatóak. A differenciálás is érvényesül, hiszen a hétről hétre feldolgozandó anyagrészeket minden hallgató a saját meglevő tudásának megfelelően sajátíthatja el. Amennyiben úgy látja, hogy egy bizonyos nyelvtani probléma számára nem okoz gondot, kevesebb időt fordít rá és ellenkezőleg. Kontaktórán így nem kell a teljes kérdéskört tárgyalni – ami egyeseket esetleg untatna és időigényes is lenne -, csupán a problémás részeket. Kérdezni pedig az tud, aki átrágta magát a tananyagon.

Miből áll és hogyan működik a Német nyelvtani kisokos? Ring Ferenc, a kar távoktatási ügyekért felelős munkatársának segítségével a MOODLE-rendszer adta lehetőségeket használjuk. A kezdő szemeszterre tizenegy leckét dolgoztam ki. Mindegyik lecke az adott nyelvtani probléma anyanyelven történő magyarázatával kezdődik - ez az elméleti rész. (Nem germanistákat képzünk, ezért úgy gondolom, a jól érthetőség végett célszerű, hogy a magyarázatok magyar nyelvűek legyenek.) Ezt követik minden esetben a gyakorlatok, melyeknek szókincse a szaknyelvből merít, ezáltal is támogatandó a szakmai szókincs bővítését. A hallgatóknak eme két egység feldolgozására 3-5 napjuk áll rendelkezésre. Ennek elteltével a gyakorlatok megoldásait feltöltik a moodle-ra. Ekkor a tanárnak lehetősége van arra, hogy kontrollálja, elvégezték-e a hallgatók a feladatot és milyen minőségben tették azt. Ezután hozzáférhetővé teszi a hallgatók számára a feladatok megoldásait, akik önmagukat leellenőrizve visszatöltik megszerzett pontszámaikat. Ez ismét jelzés a tanár számára, mennyire volt „fogyasztható” a tananyag, és körülbelül mennyi időt fog igénybe venni a kontaktórákon az ezzel történő foglalkozás. Természetesen a hallgatók is jelezhetik, ha nem értettek meg valamit az e-learning során. Számonkérésre minden második-harmadik lecke után kerül sor a kontaktórán.

Meggyőződésem, hogy a leckéket a javasolt sorrendben feldolgozva nem csak a hallgatók német nyelvi ismeretei tökéletesedhetnek, hanem személyiségük is fejlődhet, mert az önálló tanulás, a feladatok feltöltési határidejének betartása, önmaguk ellenőrzése növelik a felelősségérzetüket és önfegyelemre nevelnek.

A közelmúltban filmfelvételek is készültek a leckékhez abból kiindulva, hogy ha több csatornán keresztül kapja a hallgató az információkat, többet is jegyez meg belőlük, mintha csak olvasná azokat. Izgatottan várom, a tananyag eme bővített változata miként válik be, illetve készülök a folytatásra, tudniillik a tizenegy lecke korántsem fedi le az összes nyelvtani jelenséget.

A tananyagot jelen tanév első szemeszterében két Turizmus–vendéglátás szakos első éves hallgatói csoportomban próbáltam ki. A hallgatók összességében jó véleménnyel voltak a kezdeményezésről, a feltöltési határidőket érezték esetenként terhesnek. Egyértelmű volt az a véleményük, amely egyezik az enyémmel is, hogy kombinálni kell az e-learninget a kontaktórákkal. Sipos Judit kolléganőm is dolgozott csoportjaiban az anyaggal. Örömömre szolgált, hogy a következő pozitív véleményt formálta meg róla:

„Nagy segítség volt számomra, hogy használhattam a kolléganő e-learninges anyagát. Megkönnyítette a munkámat, mert a tanítás alatt folyamatosan hivatkozhattam a moodles anyagra, hisz a kolléganő az egész anyagot a szakirodalomra építette fel. Míg nem létezett ez az anyag, addig sok időt kellett áldozni fénymásolásra, nyelvtani gyakorlatok összeállítására. […] A tanulók a tanórán kívül is profitáltak az e-learninges tananyagból. Először is, az önálló munkára inspirálta őket. Mivel bizonyos leckék dátumhoz voltak kötve, ezért egyfajta rendszerességet vitt nyelvtanulásukba a moodle, ami elengedhetetlen a sikeres nyelvtanulás szempontjából. Otthon, egyéni tempóban tudták elsajátítani az anyagot, de a tanórán rendszeresen elemeztünk bizonyos részeket, amelyeket esetleg egyesek nem tudtak segítség nélkül elsajátítani. Tehát kérdések fogalmazódtak meg bennük, ami tanári szemszögből az egyik legértékesebb dolog, hiszen akkor tényleg azt magyarázhatja el, amit még nem értenek a tanulók és nem általánosságokat, így személyre szabottabb lesz a tanítás. […] Véleményem szerint ezen az úton kell tovább haladni, minden eszközt meg kell ragadni ahhoz, hogy támogassuk, hatékonnyá és nem utolsó sorban vonzóvá tegyük hallgatóink számára a nyelvtanulást.”

A vonzóvá tétel legkézenfekvőbb útja a számítógép és az internet használata, hiszen a mai húszévesek már ebben a digitális világban nőttek fel, teljesen természetes számukra egy tananyag ilyen módon történő feldolgozása. Az e-tanulás során felmerülő kérdéseiket egymással is könnyedén megbeszélhetik a világháló segítségével.

Úgy gondolom, felgyorsult világunkban fontos a hatékonyság és a rugalmasság, ezért a jövő útja a nyelvtanításban is a digitális tananyagok felhasználásának irányába vezet, ami persze nem jelenti azt, hogy hagyományos beszédkészség-fejlesztésre ne lenne továbbra is szükség.