Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=902&format=html&edition_id=43
Tanulás és sport a Bolyaiban
By Kollerics Barnabás
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
Eredményes évet zárt a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 2008/2009-ben. Az iskola közoktatási feladatai között nagy hangsúlyt fektet a testnevelésben és a sportban a tanulók motoros képességfejlesztésére és a különböző sportágak mozgásanyagainak oktatására.

Ennek színterei a tanórák, a sportköri foglalkozások, a délutáni tehetséggondozás, valamint a testnevelés munkaközösség által szervezett táborok (turisztikai, kerékpáros, kajak-kenus és a tanévenkénti három sítábor). Ezen alkalmak nagyon jó lehetőséget kínálnak a tanulók fejlesztésére, oktatására, nevelésére, a sportban rejlő nevelési lehetőségek sokaságának felhasználásával.

Az intézmény emellett fontosnak tartja – a tehetséggondozással összefüggésben – a versenyekre történő felkészítést és a versenyeztetést a sportági lehetőségek minél szélesebb körű lefedésével. Az évek óta tervszerűen végzett munka eredménye, hogy a 2008/2009-es tanévben az 1–8. évfolyamokon az ország általános iskolái között az eredményességi listán a Bolyai a 4. helyezést érte el. A középiskolák rangsorában pedig tizenötödikként végzett. Ugyanebben a tanévben a gimnáziumok eredményességi mutatói alapján (a felvételi arány, illetve az emelt szintű érettségi eredményei) országosan szintén a 4. helyen állt.

A tanulás és sport szoros kapcsolatban áll egymással. Komoly eredményeket csak értelmes, mentálisan is felkészített tanulókkal lehet elérni. Az eredményes sporttevékenységet folytató gyerekek a tanulásban is jó teljesítményt nyújtanak. Többségük az első helyen jut be az államilag finanszírozott felsőoktatásba. E tevékenységek mellett az általános iskola és gimnázium ad helyet a Nyugat-magyarországi Egyetem testnevelés és edző szakos hallgatói számára a tanítási gyakorlatuk teljesítésére.

A Bolyai Budapesten a Magyar Sport Házában a fentiekben bemutatott munka elismerésért járó oklevelet és az ezzel járó jutalmat Dr. Simóka Beátától, az Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkárság szakállamtitkárától vehette át. A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Dr. Schmitt Pál köszöntő szavai összhangban voltak az iskolai testneveléssel kapcsolatos elképzelésekkel. Mind az eredmény, mind a Magyar Diáksport Szövetség vezetőinek útmutatói azt jelentik, hogy a Bolyai jó úton jár.