Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=904&format=html&edition_id=43
50 éves a szombathelyi felsőoktatás
By Kleinhappel Miklós
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
A Savaria Egyetemi Központ a héten több rendezvénnyel ünnepli meg a szombathelyi felsőoktatás 50 éves évfordulóját. Kedden mutatják be az elmúlt fél évszázadnak emléket állító A szárnyas idő című kötetet, szerdán a Savaria Egyetemi Nap – Berzsenyi Dániel-emléknap szintén a jubileum jegyében telik. Április 24-én, szombaton pedig az intézmény egykori hallgatói, az öregdiákok találkoznak.

Nyilvános sajtóbemutató keretében tárja a nagyközönség elé a szombathelyi felsőoktatás 50 évéről szóló, A szárnyas idő című kötetet a Savaria Egyetemi Központ április 13-án 10 órakor a Tanácsteremben. A kiadványt Prof. Dr. Gadányi Károly, a SEK elnöke, Dr. Stipkovits Ferenc főiskolai docens, a szerkesztőbizottság vezetője, illetve két szerző és szerkesztő, Dr. Katona Attila főiskolai docens és Dr. Fűzfa Balázs egyetemi docens mutatja be. A könyv a Savaria Egyetemi Központ Könyvtárában megvásárolható. Ára 4 ezer forint.

Tavaly májusban jubileumi bizottság jött létre annak érdekében, hogy összefogásra, lokálpatriotizmusra ösztönzéssel méltó körülményeket teremtsen a fél évszázados jubileum megünneplésének. Az ünnepségsorozat egyik fontos része a most elkészült kötet. Dr. Stipkovits Ferenc az egyetemi központ Berzsenyi Rádiójának Az én életem – az én álmaim című műsorában csütörtökön elmondta, a könyv címe Berzsenyi Dánieltől származik. A készítők ezzel is utalnak a berzsenyis hagyományok megőrzésének fontosságára. A 320 oldalas, három részre tagolódó kötet első egysége a Dr. Katona Attila által írt szöveg révén az intézmény fél évszázados történelmét foglalja össze. A második harmadban a tanszékek és az intézetek mutatkoznak be. E fejezetben a történeti részen kívül többek között a szervezeti egységek tudományos tevékenysége, munkatársai, legeredményesebb hallgatói szerepelnek. Az utolsó fejezet 28 400 diák nevét tartalmazza szakok szerint – azokét, akik az 1959-es alapítástól intézményünkben diplomát szereztek. A kötet hátoldalán az Alma Mater-szobor szerepel. Elegáns kivitelezésű könyv készült, csaknem 30 ezer egyetemista fiatalkori élményeire, és a szombathelyi felsőoktatás első 50 évére emlékeztető és emlékező örök mű – fogalmazott a rádióműsorban Dr. Stipkovits Ferenc.

A tavaly április 14-én elhunyt egykori főigazgató, Szalay László emlékének ajánlva nyílik meg a kiállítás szerdán, a Berzsenyi Dániel-emléknap keretében. 11.30-kor a C–épület aulájában Hajnal Rezső (Haynal Rudy) ötvösművész, intézményünk öregdiákja és Hajnal Valéria (USA) festőművész közös tárlatát az ugyancsak öregdiák Szále László író, publicista méltatja. Haynal Rezső a kiállításra egy nagyméretű, körülbelül 1x1,5 méteres szombathelyi vonatkozasú rézdomborítást készített, amely a harmadik században élt savariai Szent Márton legendáját dolgozza fel. Szintén kiállítanak egy muralt, amely Amerika történelmének állomásait dolgozza fel hat részben, az első telepesektől a Holdra szállásig. Az amerikai Szabadság-szobor száz éves évfordulójára készült mű eredetijét a San Francisco-i Igazságügyi Palota vörös márvány előcsarnokában helyezték el. Az ABC televízió ezt a művet egész Amerika szerte bemutatta. Az eredeti dizájnt felhasználva Hajnal Rezső néhány kisebb méretű, egyszerűsített példányt készített. Ezek egyike a budapesti Amerikai Nagykövetség tulajdonában van. 1989-ben, a rendszerváltás idején Mark Palmer akkori nagykövet leplezte le egy nappal Bush elnök magyarországi látogatása előtt, mondván, hogy ez is elősegíti a két ország barátságát. Az ötvösművészt több évtizedes barátság fűzte Szász Endre festőművészhez, akivel számos közös munkája volt – a Savaria Egyetemi Központban megnyíló kiállításon több olyan reliefet is meg lehet majd tekinteni, amelyek Szász Endre exkluzív tervei alapján készültek. Valéria Magyarországon keresztül ismerte meg Európát, és a magyar kultúrát egy életre megszerette. Amerikai létére csodálatosan ráérez a magyar társadalmi problémákra, munkáinak nagy részéből sugárzik a magyarságszeretet, a népi kultúra átélése és az egyszerű, földből élő emberek iránt érzett tisztelet. Megtanult magyarul, évekig tanult magyar mesterektől. Amerikában kulturális missziónak tekintette a magyar kultúra népszerűsítését. Különleges „szurnaiv” stílusban festett olajfestményeiben mindig van egy, a látvány mögötti üzenet, mely a dolgok mélyebb értelmét sejteti.

Április 14-én tartja intézményünk a Savaria Egyetemi Napot, a Berzsenyi Dániel-emléknapot. A program a Szalay László emlékére megnyíló kiállítást követően 12 órakor az A–épületi aulában a Berzsenyi-emléktábla megkoszorúzásával folytatódik. Ezt követően a szombathelyi felsőoktatás létrejöttének 50. évfordulója alkalmából ünnepség kezdődik 12.15-kor a Díszteremben. Ünnepi beszédet mond Prof. Dr. Faragó Sándor, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora és Prof. Dr. Gadányi Károly, a SEK elnöke. A rendezvényen a hagyományoknak megfelelően kitüntetéseket ad át az egyetemi központ vezetője. Az ünnepségen közreműködik a Viczeffy Adrienne vezényelte Berzsenyi Dániel Vegyeskar.

Öregdiákok találkozójával zárul a Savaria Egyetemi Központ azon rendezvénysorozata, amely keretében az 50 éves szombathelyi felsőoktatást ünnepli. Április 24-én, szombaton 11 órakor a Díszteremben intézményünk egykori hallgatói gyűlnek össze. Az öregdiákokat Prof. Dr. Gadányi Károly, az egyetemi központ elnöke köszönti. Ezt követően ünnepi műsor veszi kezdetét Horváth Ágota, 27 éve végzett hallgatónk, valamint a Szökős Néptáncegyüttes közreműködésével. A rendezvényen az öregdiákok esküt tesznek, majd megkoszorúzzák az Alma Mater-szobrot.