Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=905&format=html&edition_id=43
Az Alkalmazott Művészeti Intézet hallgatói is részt vállalnak a soproni belváros rehabilitációjában
By Csiha Tünde Noémi
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló, a soproni városközpont értékmegőrző megújítását célzó projekt keretében február 26-án nyilvános, kültéri kiállítás nyílt a Nyugat-magyarországi Egyetem hallgatóinak munkáiból a Deák téren.

A kiállítás az önkormányzat és az Alkalmazott Művészeti Intézet konzorciumi együttműködésében valósult meg, szemléletformáló és marketing akció keretében.

A projekt során az egyetemi hallgatók Sopron építéstörténetéből és kultúrtörténetéből dolgoznak fel részleteket, és megújításra váró területek építészeti rekonstrukciójára tesznek javaslatokat. A mintegy kétéves program során a kutatás fókuszába olyan témákat is bevonnak majd, mint a városi folklór, a műemlékvédelem, a lakatosmesterség emlékei, a fémművesség jellegzetes soproni kincsei, vagy a soproni harangöntés remekei.

A 16 millió forintos marketingprogram része a városközpont értékmegőrző megújítását célul kitűző 1 milliárd 78 millió forintos projektnek, amiből a megítélt uniós támogatás mértéke 600 millió forint, ehhez nyújt Sopron városa mintegy 478 millió forintos önrészt. A terv elsődleges fejlesztési célja a történelmi belváros kulturális funkciójának erősítése, a kereskedelmi, gazdasági funkciók megtelepedésének elősegítése, feltételeinek kialakítása, ezáltal a belvárosi élet újjáélesztése, a hagyományos belvárosi mag bevonása a városi életbe. A teljes rehabilitációs projekt magában foglalja a Tűztorony szerkezeti megerősítését, a Fő tér közműveinek és díszburkolatának cseréjét a Borostyánkőút megjelenítésével, a Várfalsétány kialakítását, valamint múzeumi információs és fogadóközpont létrehozását.

- Nagyon örülünk annak, hogy egy önkormányzati projekt keretében a belváros értékmegőrző felújítása kapcsán egyfajta kommunikációs-marketing szemléletformáló program részesei lehetünk. Tulajdonképpen kétéves programról van szó, négy kiállítással, amelyekhez egy-egy lakossági fórum is kapcsolódik. A magunk módján megpróbáljuk ráirányítani a figyelmet a tervező és az és építészeti munkára. Számunkra Sopron nem csak befogadó város, hanem a művészeti ágak és stílusok olyan mintatára, ami egyfelől tanulságos, másfelől tennivalókat tartogató nyersanyag, amely rehabilitációra, vagy korszerűsítésre vár. A hallgatók tervei nem feltétlenül megvalósuló programok, inkább javaslatok és párbeszéd kezdemények, amelyek a tervező munka kreatív oldalát igyekeznek bemutatni. – mondta a kiállítás megnyitóján Mészáros György, az Alkalmazott Művészeti Intézet igazgatója.

- Szimbolikus értékű az, hogy nyitott helyen vagyunk, azt is jelzi, hogy nyitottak vagyunk a város felé. Aki a kiállítást részleteiben megtekinti, az láthatja, hogy nagyon sokrétű anyagot állítottunk ki. A képzési programjaink nem nemzeti, hanem nemzetközi szinten koordinált programok, ezért nem mérhetők csupán Sopron keresztmetszetével, ennél sokkal tágabbak. Hozzánk az ország minden szegletéből érkeznek hallgatók, akiknek európai szintű építészeti követelményrendszernek kell megfelelniük. –hangsúlyozta Csíkszentmihályi Péter DLA belsőépítész, szakfelelős tanszékvezető egyetemi tanár.

- Az egyetem és a város közötti szoros együttműködésnek ez az első olyan látható jele, amelyben a hallgatók is részt vesznek, akik most már nem csupán bekapcsolódhatnak a város életébe, de a projekt keretében hatással lehetnek rá. Azokban a fejlesztésekben, amelyek a következő időszakban a városban láthatóvá válnak, a hallgatóság és oktatóik is részt vesznek. Sopron rengeteg olyan értékkel rendelkezik, amely az itt folyó iparművészeti, vagy építőművészeti képzés gyakorló területévé válhat. A városvezetés továbbra is támogatni fogja az együttműködés azon fajtáit, amelyekben ilyen konkrét tervek valósulhatnak meg, mindannyiunk gyarapodására. Hiszen itt a hallgatói feladatok valamilyen módon megtestesülnek a város életében.