Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=912&format=html&edition_id=43
Tananyagfejlesztéssel a GEO-ért /TÁMOP 4.1.2
By Dr. h.c. Dr. Szepes András dékánhelyettes NYME-GEO
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
A GEO igen szép „ajándékot” kapott tavaly karácsonyra, amikor az ünnep előtt pár nappal született döntés a TÁMOP 4.1.2 pályázatról. Ekkor derült ki, hogy projektünket 44.7 millió Ft támogatásban részesítik. Ez az önrésszel együtt 55.9 millió Ft-ot jelent, melynek révén teljesen megújul a GEO-n a tankönyvi kínálat.

Külön kell szólni a projekt támogatottsági sikeréről, mivel az eredeti pályázati összeget a bírálók csak 3%-kal csökkentették, konkrétan egy feladatot hagytak csak ki a támogatásból.

A szerződés előkészítését követően fogtunk hozzá a projektnyitás feladatához. Elsőként a házon belüli részletes tájékoztatást tartottunk, így

nyitóértekezletet hívtunk össze a Vincze Vilmos-terembe. Örömünkre szinte teljes volt a projektben érintettek létszáma. Ez azért említendő külön, mert oktatási napon sokaknak kellett cserével megoldani, hogy el tudjanak jönni.

Dr. Szepes András – a projekt vezetője – köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette a GEO által felvállalt, és a bírálók által támogatott pályázat főbb mutatóit. A vonatkozó adatok az erre az alkalomra szerkesztett Tájékoztatóban olvashatók. Az értekezleten bemutatta a menedzsment tagjait /Dr. Mélykúti Gábor szakmai vezető, Bánkuti Judit gazdasági vezető, Kottyán László publikálási felelős és Tóth Erzsébet projekt asszisztens/, majd érintette a mennyiségi mutatókat /42 jegyzet, 375 modulra bontva, köztük 7 jegyzet, 41 modul angol nyelven/.

A végső kimenet egy internetes publikáció lesz, mely az oktatási portálunkon és a www.tankonyvtar.hu oldalon is elérhető lesz ingyenesen.

Már most felmerült, hogy sok újszerű megoldást kell majd alkalmazni a megvalósítás során. Ez származik a moduláris felépítésből, a tároláshoz használandó DockBook XML formátumból is. De ezekre már a felkészülés során történtek előkészületek, melyek megkönnyítik majd a munkát.

A feladat különlegessége az, hogy még soha nem volt olyan időszak a GEO történetében, amikor szinte egy időben minden tárgy jegyzete frissen elkészült volna. Most pedig a teljes BSc- és MSc-képzés hasznosíthatja ezeket az eredményeket.

A szerzőkkel a napokban megkezdődik a szerződéskötés, és ezzel elindul a 16 hónapos „őrült futam”.

A következő lépés a nyilvánosság biztosításának feladata során a

Projektnyitó Konferencia volt. Ennek jelentősége abban rejlik, hogy nem csak a végrehajtásban résztvevők, de a többi érintett - és itt elsősorban a legjobban érintett hallgatóinkra gondolok - is tudjon a GEO-n folyó munkákról. Természetesen a szélesebb nyilvánosságra is gondoltunk. Ennek eredményeként hangzott el a Fehérvár TV-ben egy 15 perces beszélgetés február 23-án, és a konferencia másnapján a Fejér Megyei Hírlap is tudósítást közölt rólunk. A rendezvényen Dr. Mélykúti Gábor dékán megnyitóját, valamint a GEO helyzetét bemutató előadását követően Dr. Manherz Károly professzor, az oktatási kormányzat szakállamtitkára beszélt a felsőoktatás aktuális kérdéseiről. Külön is foglalkozott a GEO-val, méltatta a pályázati anyagban megfogalmazott célokat. Hangsúlyozta, ilyen lépések kellenek ahhoz, hogy a hallgatók „eladható tudással” rendelkezzenek.

Dr. Szepes András projektvezető összefoglalta az előttünk álló feladatokat, bemutatta a pályázati célkitűzéseket. Ebben az előadásban is elhangzott, hogy a fő célközönsége ennek a pályázatnak a hallgatóság, akik az új, korszerű elvek és módszerek alapján születő tananyagokból készülhetnek majd fel a szakmai életre. Nagyon fontos célként emelte ki, az ingyenesen hozzáférhető tananyagok oly módon segítsék a mérnökjelöltek tanulmányait, hogy a diplomával friss, az elhelyezkedést is segítő ismereteket szerezzenek.

Kottyán László bemutatta ezt követően az újszerű publikációs megoldást, elhelyezve azt a már eddig is működő oktatási portáljaink sorában. Hangsúlyozta, ez a fajta átalakítás nem a szerzők feladata lesz, hanem az erre külön felkészített szakemberek végzik majd.

Érdekes színfoltja volt a rendezvénynek Tarsoly Péter kollégánk előadása. A tankönyvek változásairól beszélt a „A spirálfüzettől az elektronikus jegyzetig” c. előadásában. Ebben foglalta össze azt a változást, ami a GEO-n töltött diákévei óta következett be, míg ő is elérkezett ahhoz a ponthoz, hogy maga is jegyzetet írhasson. A volt diák és a jelen oktatója szemüvegén keresztül hallhattuk ezt a folyamatot.

A rendezvényt Prof. Dr. Faragó Sándor rektor beszéde zárta, összefoglalta az elhangzottakat, és felhívta a figyelmet a szerzői jogi kérdések kezelésének megoldására.

A fenti sort folytatva került sor két fordulóban a projekt résztvevőinek továbbképzésére, mely felkészülést jelentett az előttünk álló feladatokra. Az újszerű és nagy tömegű tananyagfejlesztés megköveteli, hogy az abban részt vállalók egységes szemlélettel dolgozzanak a végrehajtás során.

Az egyes képzések programja:

. Prof. Dr. Márkus Béla: Gondolatok az eLearning kapcsán

. Dr. Szepesné Stiftinger Mária: A tananyagfejlesztés módszertani kérdései

. Dr. h.c. Dr. Szepes András: A tananyagok szerkesztése /A mintafejezet

. Kottyán László: Tananyagok elkészítése, a szerkesztés szempontjai

Márkus Béla a korábbi hasonló projektek bemutatása mellett szólt a nemzetközi tapasztalatokról is. Jól eső érzés volt hallgatni, hogy a GEO immár negyedik alkalommal vág bele egy ilyen feladatba, bár a jelenlegi, méreteiben kiemelkedik az előzőek közül.

Szepesné Stiftinger Mária gondolatébresztő előadása sokaknak újszerű volt, épp ez indokolta a programba helyezését. Itt most csak azt emelném ki, amikor felhívta a figyelmet a tananyagírás és a tananyagfejlesztés eltéréseire. Ezzel érdemes lesz még a továbbiakban részletesebben is foglalkozni.

Szepes András bemutatta az un. Mintamodul anyagát. Ez egy olyan segédlet lesz a továbbiakban, melyben összefoglaltuk azokat a szerkesztési szabályokat, melyeket talán a nagy többség ismer, de nem mindig tart be. A Mintamodul már a létrehozott Tamop_sablon_W2003.dot illetve a Tamop_sablon_W2007.dotx alapján készült el.

Kottyán László előadásában visszaköszöntek a szerkesztési szabályok, de itt elsődlegesen az volt a cél, hogy a DocBookXML átalakítás oldaláról mutassa be, miért fontos a szabályok betartása.

A képzéseket nem zártuk még le, a beszélgetések alapján látjuk már a folytatás szükségességét.