Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=921&format=html
Magas elismerések a GEO oktatóinak
By Dr.Ágfalvi Mihály és Balázsik Valéria
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}

Dr. Busics György Fasching Antal-díjat kapott

Dr. Busics György egyetemi docensnek, 2010. március 12-én, Nemzeti Ünnepünk alkalmából a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter FASCHING ANTAL-DÍJ –at adományozott.

Dr. Busics György 1977-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán földmérőmérnöki szakon. 1981-ben lett a Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Karának oktatója. Végigjárta az egyetemi oktatói pálya minden létrafokát. Tanszéki mérnökként kapcsolódott be a Geodézia Tanszék munkájába, majd tanársegéd (1986), adjunktus (1992), főiskolai docens (1997) és végül a PhD tudományos fokozat megszerzését követően 2009-ben egyetemi docens lett. Jelenleg a geoinformatikai szak szakfelelőse. Elindította a Műholdas helymeghatározás c. fakultatív tárgyat, amely 2000-től már az új tanterv része. Több távoktatási modul szerzője és oktatója volt, többek között a földhivatali dolgozók és a Nemzeti Kataszteri Program számára szervezett tanfolyamokon. Kezdeményezője és szerkesztője a széles szakmai összefogással készült Műholdas helymeghatározás c. könyvnek. Főiskolai jegyzetei mellett több szakközépiskolai könyvet jegyez és szerkeszt.

2008-tól aktív közreműködője a hazai magassági alapponthálózat megújítását célzó programoknak, az EOMA modernizációjának. Az első GPS vevők Magyarországra érkezése óta GPS kísérleti méréseket szervez.

1998 óta folyamatosan vesz részt dolgozataival a FIG kongresszusain. Legutóbb 2009-ben a FIG vietnami regionális kongresszusán, Hanoiban tartott sikeres előadást.

1995-ben 100%-os pontszámmal védte meg a BME Építőmérnöki Karára benyújtott doktori értekezését „A globális helymeghatározó rendszer és geodéziai alkalmazása” címmel, majd 2008-ban ugyanitt summa cum laude minősítéssel szerzett PhD tudományos fokozatot a „A műholdas helymeghatározás geodéziai alkalmazásának technológiai és minőségi kérdései” c. disszertációjának megvédésével.

A FIG Nemzeti Bizottságában tevékenykedik, 2008-tól tagja a Geodézia és Kartográfia szaklap szerkesztőségének.

1994-től tagja az MTA GTB Kozmikus Geodéziai Albizottságának, 2000 és 2004 között a Mérés-és Minőségügyi Albizottságnak. 2008-tól választott tagja az MTA Geodéziai Tudományos Bizottságának.

Tudatosan törekszik arra, hogy a tehetséges, érdeklődő hallgatókat bevonja a tudományos munkába. Évente konzulense több hallgató TDK dolgozatának. Hallgatói mind a kari mind az országos konferenciákon rendszeresen díjazottak voltak.

Dr. Busics György eddigi sikeres szakmai életútja, emberi magatartása, szakterületünk fejlesztése, a képzett szakember utánpótlás fáradhatatlan nevelésért végzett munkája, valamint a magyar földmérés és a magyar földmérő szakemberek nemzetközi elismertetése terén végzett tevékenysége elismeréseképpen „Fasching Antal díj-ban részesült.

Dr.hc.Dr. Szepes András Zielinski-díjat kapott

A Magyar Mérnöki Kamara 2010. 05. 15-én tartotta az idei Küldöttgyűlését. A szokásos beszámolók és a költségvetési kérdéseken túl kiemelten fontos volt az új Alapszabály megvitatása és elfogadása. Az MMK Alapszabálya 1997-ben született, és azóta többször módosult. Ennyi idő után megérett a helyzet arra, hogy létrejöjjön egy korszerű, új Alapszabály. Ezt a feladatát a Küldöttgyűlés sikeresen megoldotta.

A Küldöttgyűlés ad alkalmat arra is, hogy átadják az elismeréseket azoknak, akik munkájukkal azt kiérdemelték.

A Magyar Mérnöki Kamara legmagasabb kitüntetésének Zielinski Szilárd a névadója. Zielinski a Műegyetemen szerzett mérnöki oklevelet, majd számos külföldi munka révén fejlesztette ismereteit. Az 1890-es évek végére elkészítette Budapest első metrórendszerének elvi tervét. 1900-1923 között küzdött a Mérnöki Kamara, illetve a Budapesti Mérnöki Kamara létrehozásáért, melynek aztán alapító elnöke lett. A Zielinski díjat a kamara 18000 tagja közül évente 4 mérnöknek ítélik oda a kamaráért és a mérnöki munka becsületéért végzett tevékenység elismeréseként. Idei évben az egyik kitüntetett Dr. h.c. Dr. Szepes András, a Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnöke, az NYME GEO dékánhelyettese lett. Ezzel ismerték el az 1989-1996. között a kamara megalakításáért, a Fejér Megyei Mérnöki Kamara megszervezéséért, majd immár a 4. ciklusban annak vezetőjeként, továbbá a Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat alelnökeként végzett irányítói, továbbá a kamarai továbbképzés érdekében kifejtett munkáját, a kötelező továbbképzés internetes megvalósításában elért eredményeit.

Kitüntetettjeinknek kollégáink nevében is szívből gratulálunk!