Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=927&format=html
XI. Földmérő Találkozó Nagybányán
By Dr. Busics György
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) az idén ünnepli alapításának 20. évfordulóját. A 11 szakosztályt egyesítő társaságnak az erdélyi magyar földmérőket összefogó szekciója is van, elnöke éppen Sopronban szerezte meg a doktori címet a 90-es évek elején. Már a kezdeti években szoros kapcsolat alakult ki a fehérvári GEO és az EMT Földmérő Szakosztálya között s ez a kapcsolat azóta is tart.

Az EMT évente rendszeresen szervez találkozót, amelyen egynapos konferencia és egynapos kirándulás a fő program. Az idei találkozóra Észak-Erdélyben, Nagybányán került sor 2010. május 13-16. között. A konferencia tematikájául ezt a címet választották a szervezők: „A földmérés jelene és jövője: világ és európai helyzetkép”.

A Geoinformatikai Kart többen képviseltük: Balázsik Valéria, Busics György, Fenyő György, Jancsó Tamás, Kiss Attila, Mélykúti Gábor és Vincze László.

Dr. Mélykúti Gábor dékán úr felkért előadóként vitaindítót tartott az első nap végén programba iktatott kerekasztal megbeszélésen. További előadások voltak a GEO oktatói részéről:

Dr. Busics György: Miért van szükség integrált geodéziai hálózatra?

Dr. Jancsó Tamás – Dr. Engler Péter: A fotogrammetria oktatása és infrastruktúrája a Geoinformatikai Kar Fotogrammetria és Távérzékelés Tanszékén

Dr. Vincze László: Grafikus értékű kataszteri térképek minőségének növelése

Mind az anyaországbeli, mind az erdélyi kollégák számos érdekes témáról tartottak beszámolót; ebből az tűnt ki, hogy nincs minőségi különbség a két ország szakmai színvonala között. Tanulságosak voltak a személyes beszélgetések, élmény volt hallgatni a magyar nemzetiségű nagybányai polgármestert, a koltói alpolgármestert vagy a díszvacsorán szereplő, egy székely Misimackó-mesét előadó koltói iskolásfiút. Emlékezetes marad a Máramarossziget környékén tett kirándulás, a kommunizmus áldozatainak emléket állító börtönmúzeum, a koltói kúria (hol Petőfi mézesheteit töltötte), a szaploncai vidám temető.

Bejelentették, hogy a 2011. évi találkozó helyszíne Nagyvárad lesz. Bővebb információ az EMT honlapján olvasható (www.emt.ro).

A Geoinformatikai Karon (is) fontosnak tartjuk, hogy a szakmai kapcsolatokat a szomszédos országok (köztük kiemelten a külhoni magyarok) szakmai intézményeivel erősítsük.