Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=929&format=html
Magyar Műszaki Értelmiség Napja
By Balázsik Valéria
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
A fenti címmel szervezett konferenciát a Fejér Megyei Mérnöki Kamara és a MTESZ Fejér megyei szervezete, a műszaki élet két markáns képviselője. Az idei rendezvény központi témája a fenntartható fejlődés volt. Ez napjaink igen súlyos kérdése, meghatározza a jövő generációinak életminőségét.

A szervezők nevében Dr. h.c. Dr. Szepes András nyitotta meg a konferenciát, üdvözölte a megjelenteket. Kiemelkedőnek mondotta azt, hogy mindkét kezdeményező szervezet elnöke előadást tart ezen a rendezvényen.

A konferencia előadói részben a legjobban érintett hatóságok – környezetvédelmi és vízügyi – másrészt a szakma jeles képviselői közül kerültek ki. Minden előadó értelemszerűen a saját szakmai szemüvegén keresztül világított rá a problémára, illetve szólt a megoldás lehetőségéről. Az érdeklődők is megérezhették a téma fontosságát, illetve a várhatóan érdekes előadásokat, mert a korábbi rendezvényhez képest kétszer annyian jelentek meg

Az előadások részletes ismertetését, pontosabban az ott bemutatott prezentációs anyagokat az NymE GEO vállalta, hogy honlapján megjeleníti /elérhetősége: (http://geo.info.hu).

A zárszót a MMK elnök asszonya, Barsiné Pataky Etelka tartotta, aki bemutatta a Kamara gondozásában megjelent 12 pontos nyílt levelet, melyet az újonnan megválasztott képviselők és a leendő Kormány számára állítottak össze.