Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=944&format=html
EdTWIN Projekttel az Európai Unió fővárosában Brüsszel, 2010. május 3-4.
By Görcsné Dr. Muzsai Viktória Ph.D. adjunktus, projekt-koordinátor
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
A NYME Apáczai Kar és a Bécs Városi Oktatási Bizottság Európai Hivatal Európai Irodája 2008 óta vesz részt az EdTWIN (Oktatási ikerkapcsolatok a Cenrtope Régióban) projekt koordinálásában pozsonyi, brnói partnerekkel együtt.

Ez a projekt nagyon sikeres együttműködésnek bizonyul az iskolai partnerkapcsolatok, a szakmai és nyelvi képzések és együttműködések terén. A projekt kezdete óta a négy régióból összesen több mint 4000, Győrből kb. 1000 hallgató, oktató, középiskolás diák és tanár vett részt eddig a projekt különböző rendezvényein. A találkozások révén kapcsolatok szövődtek és az átfogó eredmények is nagyon biztatóak. Annak érdekében, hogy a finanszírozó EU forrás (Ausztria-Magyarország 2007-2013 Határon Átnyúló Program) döntéshozói és képviselői nagyobb betekintést nyerjenek a projekt szerkezetébe és tevékenységeibe, a bécsi projketpartner kezdeményezésére EdTWIN prezentációt tartottunk 2010. május 3-án a brüsszeli Bécsi Intézetben.

A projekt prezentáció célja:

- az EU brüsszeli politikai döntéshozóinak tájékoztatása (lásd célcsoport)

- a projekt szélesebb európai struktúrába helyezése

- lobbi tevékenység a Közép-Európai oktatásügy érdekében

- tapasztalatcsere és hálózatépítés további határrégiók oktatási kezdeményezéseivel

- a projekt sokoldalú tevékenységének és azok régióra gyakorolt pozitív hatásainak bemutatása

A célcsoport:

- a régió állandó képviselete

- Ausztria, Magyarország, Cseh Köztársaság, Szlovákia országok brüsszeli követségei

- DG Régió képviselője

- DG oktatási képviselő

- Ausztria, Magyarország, Cseh Köztársaság, Szlovákia Európai Uniós parlamenti képviselői

- az egyes országok külképviselete

- belga oktatásügyi hatóságok

- Ausztria Oktatási Minisztériumának állandó képviselete

A magyar delegáció tagjai:

Dr. Cseh Sándor dékán

Szilágyi Magdolna mb. tanszékvezető, EdTWIN projekt-tanácsadó

Görcsné Dr. Muzsai Viktória adjunktus, EdTWIN projekt-koordinátor

Bánfalvi Szilvia nyelvtanár, tolmács

A második napon közös iskolalátogatásra és tapasztalatcserére került sor a SCHOALA EUROPEA egy intézményében (Európai Középiskola, Brüsszel II), ahol az EU diplomaták gyermekei többnyelvű és többkultúrájú oktatás keretében sajátítják el az európai dimenziókban való gondolkodáshoz és működéshez szükséges kompetenciákat.