Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=958&format=html
Párbeszéd a vidékért
By Tóth András NYME-AK
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
A falusi turizmus helyzete és gazdasági kérdései c. könyvrő

A Párbeszéd a vidékért- A falusi turizmus helyzete és gazdasági kérdései c. könyvvel először A Vidék fejlesztésének titka-a sikeres vidéki térségek és települések Nyugat-Magyarországon c. konferencián találkoztam a győri Széchenyi István Egyetemen 2009 áprilisában. A könyv egy tanulmánykötet sorozat része melyet a Párbeszéd a Vidékért Egyesület gondoz.

A szerzők abból a problémából indulnak ki, hogy a rendszerváltás gazdasági/társadalmi változásai negatívan érintették a vidéki térségeket (elvándorlás, ipar felszívó ereje stb.) Az agrárgazdaság nem biztosít olyan jövedelemforrást, mint korábban. Az EU csatlakozás egy jelentős és pozitív fordulat volt, aminek hatására a szerzők a vidékfejlesztés és agrárgazdálkodás jövőjét szerkezetváltásban látják, ennek egy szelete lehet a falusi turizmus.

A könyv elméleti és gyakorlati segítséget nyújt önkormányzatok, idegenforgalmi szakemberek és a falusi turizmus résztvevői számára.

A szemléltető eszközök magas száma nem zavaró, az anyag vizuális feldolgozását abszolút segíti. A szerzők nagyon alapos kutatómunkáját támasztja alá a saját készítésű kutatások nagyfokú jelenléte a táblázatok között. Kár, hogy a táblázatok forrása néhol lemaradt, és a mellékletek almellékleteinek sorszámozása megtévesztő lehet.

A szerzők széles körűen tekinteték át a témához kapcsolódó szakirodalmat. Bár döntően hazai forrásokra támaszkodnak, találunk köztük angol ,német és francia tanulmányokat is melyek a külfölddel történő összevetésben vissza is köszönnek.

A könyv maradéktalanul betölti funkcióját: elméleti és gyakorlati segítséget nyújt. „Példa nélkül semmit sem lehet helyesen tanítani vagy tanulni.” Nyílván így volt ezzel a szerző trió is. Könyvük jól egyensúlyoz az elméleti és gyakorlati fejezetek közt és a mérleg inkább az utóbbi felé billen. Nyelvezete érthető.

Az első két fejezet nagyon részletesen szól a falusi turizmus kulcsszerepéről és „környezetelemzéséről” a fogalmi lehatárolástól a jogi szabályozáson át a hazai és nemzetközi falus turizmus kapcsolataival bezárólag.

Ezt azonban csupa gyakorlati dolog követi (5 kelet-magyarországi esettanulmány). A következő fejezet egy részletes gazdasági modellt mutat be. Ennek segítségével falusi turizmus néhány jellemző szolgáltatását modellezik le, ami segíthet választ adni arra, hogy mi mibe kerülne, érdemes-e beruházni stb.

Az ötödik fejezetben egy családi gazdaság modellezését olvashatjuk, melyben bemutatják nekünk, hogy hogyan kapcsolódhat egymáshoz turizmus és mezőgazdaság biztosítva a több lábon állást.

A könyv átfogó és rendkívül alapos munka. Mind az önkormányzatok, mind az idegenforgalmi szakemberek és falusi vendéglátók haszonnal forgathatják a könyvet. A szerzők a Debreceni Egyetem kutatói, ami főleg az esettanulmányokban és a modellekben fedezhető fel, ezek ugyanis egytől-egyig kelet-magyarországi példákat vonultatnak fel. Ez egyrészt érthető és logikus, hisz országunknak ezen a része tradicionálisan mezőgazdaságból él és élt, másrészt esetleg nehezebben átemelhető egy az ország másik területét vizsgálni kívánó személy számára.

A könyv mindenképpen eredményesen segítheti a falusi turizmussal, vidékfejlesztéssel foglalkozók munkáját.