címlap interjú krónika kultúra alapállás reflex humor sport In memoriam vers - nemvers hagyományaink korábbi számaink[PDF változat letöltése]
{edition_name}


{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c
fotó: %r (%R)

"}
In memoriam Dr. Szenténé Dr. Vida Éva
2009. október 5-én. életének 62. évében súlyos betegségben elhunyt Dr. Szenténé dr. Vida Éva főiskolai docens, az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola Idegennyelvi és Irodalmi Tanszékének vezetője.

Éva megdöbbentően korai halálával fájdalmas veszteség érte szakmai, emberi közösségünket.

1993 tavaszán kapott kinevezést a kialakuló Idegennyelvi és Irodalmi Tanszék vezetésére. A kilencvenes évek első fele az idegennyelv szakos tanítóképzésről szólt. Ez a négyéves képzés a hároméves tanítóképzés alternatívájaként jelentkezett, és nagyon népszerű volt a jelentkezők körében. Az első hallgatók 1994 tavaszán végeztek, ekkor már négy nyelven – angolul, franciául, németül, olaszul folyt a képzés. Ehhez anyanyelvi lektorokra is szükség volt, amit az egyes országok kulturális-oktatási szervezetei (British Council, Goethe-Institut, Österreich-Kulturkontakte, Alliance Francaise, Instituto Italiano) segítettek a személyi feltételek optimalizálásán túl egyéb támogató eszközökkel is. Dr. Szenténé dr. Vida Éva ennek a szerteágazó kapcsolatrendszernek kreatív szervezője, mozgatója volt. Hallgatóinkat sikerült nagy számban külföldi gyakorlatokra vinnünk Ausztriába, Németországba, Dániába. Győr város általános iskoláinak élete is felpezsdült a hallgatók jelenlététől, hiszen a Gyakorló Iskola egyedül nem bírta ezt a sokirányú terhelést. A képzés jó színvonalának egyik jelzője, hogy számos hallgatónk hazai és külföldi egyetemeken kapcsolódhatott be felsőbb évfolyamokon a tanulmányokba az itteni képzést követően.

Éva előrelátó vezetőként jó érzékkel, tudatosan fejlesztette az oktatás személyi feltételeit, a kollégákat a szakmai kompetenciák alapján különböző korosztályokból válogatta össze. Így szakmailag és emberileg is sokszínűség uralkodott a tanszéken, amely alapokon lehetővé vált a megfelelő szintű szakmaiságot biztosító további építkezés.

Szinte minden kolléga részt vett rövidebb-hosszabb külföldi szakmai továbbképzéseken a kéthetes kurzusoktól kezdve a kétéves Master-képzésig. Ennek segítségével bekerültünk az európai vérkeringésbe. Mindjárt az első Comenius-Socrates projekteknek is részesei voltunk (Gugie, Cable), ahol a tananyagfejlesztés volt a központi feladat. A „Fortbildung und Curriculumsplanung im Fach Deutsch als Fremdsprache für Lehrende an Pädagogischen Hochschulen für die Schulstufen 1-6” projekt keretében ugyanilyen munkában országos szinten is részt vettünk 1995-1997 során. A magyar és az osztrák oktatási minisztérium segítségével egységes országos tantervet dolgoztunk ki a nyelvszakos tanítóképzés számára. Hasonló módon a British Council Lower Primary Project keretében az angol nyelv tanítására született országos tanterv. Ez a munka azonban már nyelvszakos tanítóképzés hattyúdalának bizonyult, hiszen 1995-től kezdve a teljes tanítóképzés átállt a négyéves képzésre. Műveltségterületként csökkent a nyelvi óraszám, valamint az olasz és a francia szakos tanítók gyakorlati képzése is egyre bonyolultabbá vált, így végül az angol és német nyelvi műveltségterületi képzés maradt meg.

1998-ban került sor az intézmény akkor új típusú átvilágítására, az akkreditációra. Ebben a nyelvszakos tanítóképzés vizsgálatát Éva irányította szokásos dinamizmusával. A minősítés kiváló eredménnyel zárult, és hozzájárult az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola szakmai kiválósága elismeréséhez.

A képzés a következő években is a korábbi magas színvonalon folyt, de tapasztalható volt a külföldi kultúrintézetek csökkenő érdeklődése hazánk iránt. Éva korai nyugdíjazásáig próbálkozott a konstruktív lehetőségeket a képzés folyamatába beépíteni.

Éva mindnyájunknak hiányzik, hiszen a tanszéken, mint egy nagycsaládban, jó emberi kapcsolatokat ápoltunk egymással, amit rendszeres szabadidős programjainkon is erősítettünk különböző helyszíneken, így Pannonhalmán, egyik kedvelt tartózkodási helyén. Szaktudása, nyelvismerete, szociális készségei és szociális érzéke mellett humorérzékének, empatikus személyiségének köszönhetően dinamikus, megbízható vezetőként tiszteltük, kollégaként, barátként szerettük őt. Emléke bennünk él.